GrienLinks wil ontheffing voor windmolen Reduzum

De Statenfractie van GrienLinks wil dat het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân alsnog ontheffing verleent voor een hogere windmolen voor het dorp Reduzum. De gemeente Leeuwarden gaf eerder toestemming, maar voor een definitieve vergunning is ontheffing van de provincie noodzakelijk. De provincie weigert de ontheffing te verlenen omdat windmolens op het vaste land van Friesland door het huidige college onmogelijk zijn gemaakt.

GrienLinks vind het onbestaanbaar dat, juist in een tijd dat alles gedaan moet worden om de groene energie in Friesland een boost te geven, een dergelijk initiatief uit de Mienskip door de provincie wordt geblokkeerd.

“U zou dit soort initiatieven juist moeten ondersteunen in plaats van blokkeren”, zo laat de fractie aan het college weten.

Steeds meer dorpen in Fryslân kiezen er voor hun eigen groene energie op te wekken. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van windenergie. Volgens de Statenfractie van GrienLinks is het belangrijk dat deze ontwikkeling juist wordt gestimuleerd en gefaciliteerd in plaats van geblokkeerd.

Retze van der Honing (fractievoorzitter GrienLinks): “Het college loopt niet alleen achter de maatschappelijke feiten aan, maar is op deze manier een remmende factor geworden als het gaat om de productie van groene energie in Fryslân. Het is doodzonde dat deze mooie en belangrijke initiatieven worden gefrustreerd door een kortzichtige provinciale overheid. Reduzum geniet landelijke bekendheid met de wijze waarop het dorp haar eigen energie produceert. Uit het hele land komt men naar Fryslân om te kijken hoe dit dorp dat voor elkaar krijgt. Uitgerekend Reduzum is het eerste slachtoffer van het provinciaal beleid dat uitbreiding van bestaande molens blokkeert. Gezien de nationale voorbeeldfunctie van Reduzum staan we tot ver buiten de provinciegrenzen in ons hemd.. GrienLinks zal de kwestie politiek agenderen”.