Groene kus voor Nanne de Jong van de FSU (uitkeringenvakbond)

Nanne de Jong van de Friese Uitkeringenbond (de FSU) werd op 8 juni 2017 door de GrienLinks Statenfractie benoemd in de orde van de Groene Kus. Dit is een onderscheiding voor mensen die zich inzetten voor een sociale en groene samenleving. De FSU heeft– na 38 jaar – op 8 juni 2017 besloten zichzelf op te heffen. Hiermee komt een einde aan provinciale bundeling en belangenbehartiging door en voor uitkeringsgerechtigden en mensen met een minimuminkomen in Fryslân. Dit is een rechtstreeks gevolg van het stopzetten van de subsidie voor de FSU van de provincie.

Retze van der Honing (fractievoorzitter GrienLinks): “Nanne de Jong heeft zich de afgelopen 30 jaar met veel deskundigheid en gedrevenheid ingezet voor de Friese sociale kwestie. Hij is meer dan 25 jaar coördinator van de FSU en in die functie hebben we hem leren kennen als een volhardende pleiter voor ondersteuning aan mensen in de knel. Nanne verdient deze onderscheiding! Wij vinden het ongelofelijk dat juist in deze tijd de subsidie voor een bovenlokale organisatie als de FSU gewoon wordt stopgezet en er geen afspraken zijn gemaakt om dat op te vangen bij de gemeenten.”