GL wil controle voortgang Culturele Hoofdstad 2018

Foto: Ben Kerckx
De laatste weken is pijnlijk duidelijk geworden dat LF2018, de organisatie achter Culturele Hoofdstad, kampt met financiële en organisatorische problemen. Daarover heeft GrienLinks fractievoorzitter Retze van der Honing een debat aangevraagd en een motie ingediend in de vergadering van de Provinciale Staten op 24 mei.
GL is van harte voor Leeuwarden als Culturele Hoofdstad, omdat de hele provincie erbij betrokken is en mienskip centraal staat. We vinden namelijk dat cultuur van en voor iederéén is. Omdat de provinciale overheid hier ruim 19 miljoen euro aan uitgeeft, moeten de Staten uiteraard goed kunnen controleren hoe dat besteed wordt. Helaas ving Van der Honing verontrustende signalen op, waarna hij het rapport opvroeg van een externe controller over de stichting LF2018. Dat gaf een onthutsend beeld. Met nog maar een half jaar te gaan blijken sommige contracten niet sluitend te zijn en is er geld te kort.
“Hoe kon dit gebeuren?

Waarom heeft het college de Staten niet eerder geïnformeerd? En wat doet het college eraan om dit in de toekomst te voorkomen?”,

vroeg Van der Honing in het debat. Het antwoord van gedeputeerde Sietske Poepjes (CDA) dat ze de Staten pas wilde informeren als alles precies onderzocht was en als ze ook een oplossing kon aandragen, vond hij erg onbevredigend. “U hebt uw actieve informatieplicht op dit punt niet waargemaakt”, constateerde hij.
De gedeputeerde gaf aan dat er inmiddels nieuwe afspraken zijn gemaakt. De provincie en de gemeente nemen een deel van de regie over van LF2018 en zullen de Provinciale Staten op de hoogte houden. Toch betwistte ze opnieuw dat ze de Staten eerder niet tijdig genoeg geïnformeerd had.
Dat stelde Van der Honing “allesbehalve gerust”. Om er zeker van te zijn dat de Staten de voortgang goed kunnen controleren, diende hij samen met D66 een motie in: “Het moet een feest worden met internationale uitstraling. De provincie is een van de grootste financiers. De Staten hebben een controlerende taak op adequate besteding van het overheidsgeld. Daarom verzoek ik minimaal eens per kwartaal of indien nodig zoveel vaker de Provinciale Staten te informeren over de organisatorische, programmatische en financiële voortgang.”
We zijn blij te kunnen melden dat álle partijen de motie steunden en dat deze dus aangenomen is.