Vaart maken met cradle 2 cradle, de circulaire economie

Retze van der Honing pleit voor een circulaire provincie Friesland en wil graag een sterke visie en concrete doelen voor Friesland: “Gaan we zaken hergebruiken, minder grondstoffen verspillen of blijven wij de consumerende wegwerpmaatschappij? Het cradle-to-cradle principe (C2C) is al langer in opmars, we moeten vaart maken!”
Hij was ontevreden over Startnotitie Circulaire Economie van de provincie . Deze werd op 21 juni 2017 in de Staten besproken. In deze startnotitie is vooral naar het proces gekeken en minder naar inhoud. GrienLinks vindt dat jammer en een gemiste kans. Positief is wel, dat er breed interesse en steun bij de diverse partijen in de Staten aanwezig is. In het najaar komt de ‘beleidsbrief circulaire economie’. Retze van der Honing: “Daar moeten dan spijkers met koppen in geslagen worden. Vooralsnog vind ik wat er nu opgeschreven is, ruim onvoldoende en heb ik daarom ook tegengestemd”.

Lees hier de hele bijdragen van Retze van der Honing in eerste termijn in de Statenvergadering op 21 juni 2017

Achtergrondinformatie

Al in september 2016 heeft het kabinet aangegeven naar een Deltaplan voor circulaire economie te willen komen, met als doel dat Nederland op nummer 1 van de top 100 van meest innovatieve landen in de wereld komt.

De circulaire economie is een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren. Anders dan in het huidige lineaire systeem, waarin grondstoffen worden omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur worden vernietigd.
In Nederland zijn al veel voorbeelden van C2C te vinden. Zoals bijvoorbeeld het in 2016 geopende stadskantoor Venlo. Dit gebouw is helemaal ontworpen en gebouwd volgens het C2C concept en luidde binnen de regio Venlo het C2C jaar in. Venlo is daarmee koploper van Nederlandse gemeentes. Een mooie uitdaging voor Friesland om aan te haken en wellicht na het LF2018 jaar een nieuw doel uit te zetten. Voor wie nu al een stap die kant op wil maken kan natuurlijk al kiezen voor alledaagse producten met het C2C keurmerk.