Milieubeleid als moetje

Een bijzondere discussie, en dat was het. Over de milieubeleidsbrief van Provinciale Staten op 28 juni 2017. Retze van der Honing vroeg zich luidop af of het college van Gedeputeerde Staten de zorg voor het milieu wel serieus nam: “Zegt de gedeputeerde nou dat het geen bal uitmaakt dat er geen nieuw milieubeleidsplan ligt? Hoe kan een provincie die er prat op gaat groen en bewust bezig te zijn er geen belang aan hechten om dit op orde te hebben?” Zelfs de statenfractie van het CDA vond blijkbaar dat de gedeputeerde (Michiel Schrier van de SP) beter zijn best had kunnen doen en diende een motie in voor het maken van een ‘echt’ milieubeleidsplan in plaats van de milieubeleidsbrief die het college had voorgesteld. GrienLinks steunde deze motie door hem mee in te dienen.

De motie is aangenomen met 24 stemmen voor (CDA, PvdA, CU, GL, PvdD, D66, Eizema) en 17 tegen (SP, PVV, 50plus, FNP, VVD). Het college krijgt daarmee van een van de eigen collegepartijen een tik op de vingers.