Moties over PAK’s en dioxine in Harlingen

Tijdens het Statendebat op 28 juni 2017 over het milieubeleid kwam ook -in het kader van milieuhandhaving – de vondst van PAK’s in Harlingen aan de orde. De dag ervoor was bekend geworden dat er PAK’s (zeer gevaarlijke stoffen die kanker veroorzaken ) waren aangetroffen in zwarte neerslag in Harlingen op auto’s en kozijnen. De bevolking van Harlingen wil weten waar die aanslag vandaan komt. De REC komt als mogelijke veroorzaker natuurlijk in beeld. Volgens gedeputeerde Schrier was onderzoek niet nodig, want volgens hem komen de PAK’s niet van de REC. Waar deze kennis op is gebaseerd is onduidelijk. Retze van der Honing: “Het gaat erom dat duidelijk wordt, waar deze stoffen vandaan komen. Ik mis een alerte houding van het college. Is dit dossier nog wel in de goede handen bij deze gedeputeerde?”.

Samen met de Partij voor de Dieren diende hij een motie in voor onderzoek naar de herkomst van de gevonden PAK’s. Of deze stoffen in direct verband staan met het REC is nog niet duidelijk. De motie werd aangenomen met 23 stemmen voor en 18 tegen (PvdD, GL, PvdA, SP, ChristenUnie, PVV, Eizema voor en CDA, VVD, FNP, 50+ tegen).
Ook tijdens de Statenvergadering van 12 juli 2017 werd een motie (door de PVV) ingediend over een gevaarlijke stof. Het voorstel was om de dioxinemeting (de AMESA) in de pijp van de REC nog een jaar voort te zetten. Gedeputeerde Michiel Schrier deed uiteindelijk, na herhaaldelijk aandringen van ook Retze van der Honing van GrienLinks, een toezegging over het voortzetten van de metingen. In ieder geval totdat duidelijk is dat er inderdaad geen dioxine meer vrijkomt en tegelijk wordt ook gemeten naar PAK’s. En totdat de verbeterpunten allemaal afgerond zijn in de REC (de bypass eruit, de MER geëvalueerd, de verbrandingsmethode gecheckt), zo beloofde Michiel Schrier. De motie werd daarop weer ingetrokken.