Sociaal, vitaal en natuurlijk platteland

“Een leefbaar platteland betekent voor ons: energie neutraal, sociaal duurzaam en economisch vitaal. Natuurlijk, zou ik zeggen. Een beetje jammer dat de startnotitie over het leefbare platteland uitblinkt in vaagheid”, zegt Retze van der Honing over de startnotitie ‘leefbaarheid’, waar op 12 juli 2017 in de Staten een besluit over genomen moest worden. Hij stemde toch maar voor het door het college voorgestelde scenario, omdat dat scenario het meeste geld en zeggenschap in de samenleving zelf legt.

Lees hier de startnotitie….(komt nog)

Met het begrip leefbaarheid wordt aangegeven hoe aantrekkelijk en/of geschikt een gebied of gemeenschap is om er te wonen of te werken. Het is een typisch containerbegrip en dus diffuus en op vele manieren invulbaar.
Positief opgemerkt kan worden dat bijna alle statenleden eensgezind zijn over welke maatschappelijke koers er gevaren moet worden. Namelijk “bottum up”. Dat wil zeggen dat de kracht van de ‘mienskip’ versterkt moet worden en initiatieven van burgers gewaardeerd en gesteund dienen te worden. Dat geeft ruimte voor het ontwikkelen van ideeën en het actief deelnemen en vormgeven van de eigen omgeving.