Schieten van 200.000 ganzen is geen oplossing

“Overlast van dieren (muizen, ganzen) komt doordat de mens de natuur uit balans brengt. Zowel de klimaatverandering (met gevolgen voor het broedgebied van de ganzen in o.a. Siberië) als de intensieve veehouderij hier bij ons zijn de oorzaken van de toename van het aantal ganzen. Het gaat erom het evenwicht te herstellen. Het doodschieten van 200.000 ganzen is zeker geen oplossing. Omdat de ganzen deel uitmaken van een Europese populatie, vult dat vanzelf weer aan. Dan kun je blijven schieten en dat is zeer onwenselijk. De brandgans, bijvoorbeeld, is ook nog eens een beschermde diersoort. Er wordt nu 10 miljoen euro per jaar aan schadevergoeding uitgegeven aan een landbouwsysteem dat failliet is. Zolang de intensieve melkveehouderij met haar eiwitrijke gras niet veranderd en we te weinig doen aan de klimaatverandering, blijft dit probleem in stand”, zegt Retze van der Honing na afloop van het debat over de ganzen in de Staten op 12 juli 2017.

“ Dit college (inclusief de SP) kiest, naast het afschieten van deze hoeveelheid ganzen, ook voor het afschaffen van de winterrust van de ganzen. Vreemd, want in de winter staan er bijna geen oogstbare gewassen op het land. Het voortdurend verjagen van ganzen kost ze veel energie en dus hebben ze meer voedsel nodig. Laat ze dus in de winter met rust en verjaag pas in het voorjaar, als het gras begint te groeien. Als de winterrust wordt afgeschaft, zou het logisch zijn de foerageergebieden te vergroten. Maar dat is niet zo, er is besloten de foerageergebieden kleiner te maken (van 25.000 hectare naar zo’n 20.000 hectare). De reden: dan hoeft de overheid minder schadevergoeding aan de boeren in die gebieden te betalen. Dan doe je toch echt wat verkeerd.” Lees hier het alternatieve plan van de natuurorganisaties.

Het statenbesluit is hier te bekijken. Ook werden er moties aangenomen over het jagen een uur voor zonsopkomst en een uur na zonsondergang, mobiele jaagteams en een evaluatie over twee jaar.

Voorstellen om het besluit in de Staten aan te passen waren kansloos. Retze van der Honing in het Statendebat op 12 juli 2017: “Dit voorstel is al vooraf afgesproken tussen de coalitiepartijen, dus we staan hier vandaag in dit ganzendebat voor Piet Snot. Dit voorstel lost geen maatschappelijk probleem op, maar een coalitieprobleem.

In de voorbereidende commissievergadering vorige week is voorgesteld om met de betrokken boerenorganisaties, jagers en de terreinbeherende organisaties, onder voorzitterschap van een professionele bemiddelaar, nogmaals de gelegenheid te geven tot een akkoord te komen. Mede gelet op het noodzakelijke maatschappelijke draagvlak en uit oogpunt van “De Mienskip op 1” zou dat een goede optie geweest zijn. Helaas. Zover is het niet gekomen en zover zal het ook niet meer komen. We hebben o.a. in de krant kunnen lezen dat de coalitie intensief heeft vergaderd over dit onderwerp. De kaarten zijn geschud. Wij zullen vandaag geen voorstellen meer doen, of nog moties en amendementen indienen. We zouden daarmee ten onrechte de indruk wekken dat dit debat op inhoudelijke gronden gevoerd kan worden en dat deze Staten het uiteindelijke besluit nog zouden kunnen beïnvloeden. De kansen op een breed politiek en maatschappelijk draagvlak zijn opgeofferd aan het kortzichtige streven om in deze Staten een meerderheid te verkrijgen voor het collegevoorstel.”

Meer weten over de geschiedenis van het voortdurende debat over de ganzen?

3 antwoorden op “Schieten van 200.000 ganzen is geen oplossing”

 1. Groen links komt altijd met gedateerde feiten, legbatterij foto’s op de website terwijl die al 10 jaar verboden zijn, en nu ook weer ganzen vreten niet alleen eiwitrijk gras dit is allang wetenschappelijk weerlegd. We hebben de modernste andbouw van de wereld en daarmee het millieu vriendelijkst en toch maar blijven hangen in het oude riedeltje…
  Brandganzen zijn het grootste probleem en deze dieren blijven tot juni, waardoor de eerste snede verloren gaat. Voor boeren de belangrijkste snede… hier makkelijk over heen praten is grachtengordelgedrag….arrogant en totaal niet in overeenstemming met je omgeving.
  De natuurorganisaties hebben zelf de stekker er uit getrokken terwijl er een handreiking lag om de fourageergebieden langer beschermd te hebben in Friesland (vanaf 1 okt in plaats van 1 nov) ook gaat er maar fractioneel iets af van de fourageergebieden en dat zijn met name “rafeltjes” die niet effectief zijn..
  Tenslotte het maximum van 200000 ganzen is gesteld als bovengrens met een ruime veiligheidsmarge voor de populatie. In de praktijk zal dit aantal niet gehaald worden, het is slechts een veilgheidsaantal….

 2. Helaas helaas feiten verdraaien of verdoezelen is het mensdom niet vreemd. Braaf gaat ook deze dierenbeschermers partij voorbij aan het feit dat de jacht destijds is verboden. Dat dankzij het ultieme beschermingsbeleid en uitbreiding van natuurgebieden de aantallen van deze dieren enorm zijn toegenomen. Komt men daar dan achter dat de aantallen wat te hoog worden voor het tuintje Nederland waar de landbouw nog lang niet failliet is, dan komen er wat maatregelen om daar wat tegen te doen. Hoera roepen dan de partijen die deze maatregelen tot op het uiterste getraineerd hebben, ze werken niet. Weer jaren traineren, de aantallen nemen lekker toe. Ja en wat is er dan mooier om een mevrouw van de PvdD na te apen, het is de schuld van de boeren met hun raaigras, dat is de oorzaak van de toename.
  Beste Groen linkse dierenbeschermer de oorzaak ligt bij jullie absurde beschermings ideaal, stop eens met leugens verspreiden.

 3. Hoe kunt u nu volhouden met dergelijke aantallen Brandganzen en dan er voor de Bühne deze opmerkingen te gaan maken.
  Voor de kritische instandhouding van deze soort worden aantallen van ongeveer 30.000 genoemd.
  Alleen in Fryslân zitten er 560.000 brandganzen en in West-Europa ongeveer 1,6miljoen
  De bescherming gaat aan eigen succes ten onder! en dan nog ziende en horende doof……wijzen op de beschermende status van de Brandgans is toch ook grote onzin deze zal op afzienbare tijd ook aangepast worden wees toch reëel in uw bericht wat u in de ether slingert.

  Ook over de grassoorten is al onderzoek genoeg gedaan en is er op gewezen dat de gans ook de andere grassoorten prima tot zich neemt als er maar aanbod genoeg is komt dit vanzelf!
  In de voor iedereen toegankelijk rapporten en onderzoek (ook de stukken die voor dit onderwerp zijn aangeleverd als discussie aan de Staten j.l.staat dit overduidelijk.
  Maar je moet dit wel “Willen”lezen.
  met vriendelijke groet,
  Titus Sijmonsma

Reacties zijn gesloten.