GrienLinks roept college op tot snelle actie voor dorpsmolen Reduzum

Retze van der Honing (GrienLinks fractievoorzitter): ” De dorpsmolen in Reduzum moet er gewoon komen. Het moet niet gekker worden, het is een schitterend initiatief dat uit het dorp zelf komt. Het is duurzame energie ten top en de mensen in het dorp hebben er profijt van. Precies dat wat dit provinciale college zegt te willen. Maar als het er op aan komt geeft het college niet thuis en blokkeert men initiatieven uit de Friese samenleving. We roepen het college via schriftelijke vragen op om wél mee te werken aan een versnelde behandeling van de zaak over de ontheffing van het bestemmingsplan bij de Raad van State. Nog mooier zou het zijn als het college toegeeft dat ze op de verkeerde weg zitten en overgaan tot het verlenen van een ontheffing.” Helaas wil de provincie dat niet (2017-07-19-GrienLinks-Dorpsmolen Reduzum ontheffing).

Op 18 juli 2017 liet de gemeente Leeuwarden weten dat de gemeente in beroep gaat tegen het niet verlenen van een ontheffing van het bestemmingsplan voor de dorpsmolen in Reduzum. De provincie weigert de ontheffing. De gemeente Leeuwarden wil die ontheffing voor de dorpsmolen wel verlenen.

De gemeente vindt dat de provincie het besluit geen solitaire windmolens toe te staan niet zorgvuldig genomen heeft. Ook wil de gemeente dat de provincie meewerkt aan een versnelde behandeling van de zaak. De provincie weigert dat ook. GrienLinks is van mening dat dit toch wel het minste is dat de provincie kan doen: uitleggen hoe ze haar besluiten neemt.