Eindelijk tunnels aan de N359

Al jaren strijden inwoners van dertien dorpen voor meer veiligheid op de kruispunten Wommels-Noord, Burgwerd en Bolsward-Noord op het traject Bolsward-Leeuwarden (N359). Op alle drie kruispunten hebben meerdere (zware) ongelukken plaatsgevonden, sommige zelfs met dodelijke afloop. Geen wonder dat de inwoners smeken om maatregelen, onder meer via de wurkgroep N359. Daarom heeft de provincie in 2015 12 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de aanleg van tunnels, zodat onder meer het fietsverkeer veilig de overkant kan bereiken.

Tot frustratie van velen worden deze tunnels echter nog steeds niet aangelegd. Als oorzaak noemen de Gedeputeerde Staten dat de kosten voor aanleg hoger blijken te zijn dan het beschikbare budget. Daarom is in de Provinciale Statenvergadering van 27 september om een extra bedrag van 6 miljoen euro gevraagd. GrienLinks en de overige partijen leven mee met de inwoners en hebben unaniem vóór gestemd om dit geld beschikbaar te stellen, zodat de tunnels eindelijk daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden en de veiligheid op het traject sterk verbetert.

In oktober 2013 heeft toenmalig GrienLinks statenlid Joop van der Heide op een werkbezoek aan de Westergoawei de onveilige situatie met eigen ogen aanschouwd en besloten de vraag om veiliger kruispunten te steunen. Uit een verkeerskundige visie van 2014 is gebleken dat de onveilige situatie het beste aangepakt kan worden door op de betreffende kruispunten tunnels aan te leggen. Hiervoor is in 2015 door de provincie 12 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Eén antwoord op “Eindelijk tunnels aan de N359”

  1. Dit is niet een correcte weergave van hoe het zit.
    Het worden namelijk geen fietstunnels, maar drie volledige tunnels voor al het toegestane verkeer, inclusief op- en afritten.

    Antwoord redactie:
    Hartelijk dank voor de correctie, we hebben dit inmiddels aangepast.

Reacties zijn gesloten.