Nieuwsbrief GrienLinks Statenfractie Fryslân september 2017

Beste nieuwsbrieflezer,

In september hebben we een driedubbelop frisse start gemaakt als GrienLinks in Fryslân.Ten eerste is Arjette de Vroet begonnen als fractiemedewerker. Zij en Sanne van Wees vormen nu samen de ondersteuning van Retze van der Honing, het enige Statenlid van GroenLinks in Fryslân.

Twee: de startdag samen met de raadsleden van GroenLinks in Fryslân – het ‘politiek overleg’ – was zeer inspirerend, met als belangrijk onderwerp de gemeenteraadsverkiezingen in november en maart. Zie de foto in deze nieuwsbrief.

En drie: op de Statenvergadering 27 september stonden (o.a.) de zorg en het openbaar vervoer op de agenda. We zijn los in dit nieuwe politieke jaar. Zie ook de diverse items hieronder.

Wie met ons mee wil denken, is van harte welkom (ook eenmalig aanschuiven op een onderwerp waar u veel van weet is mogelijk).

Voorstel GL ondersteuning gebruikers zorg afgewezen

Retze van der Honing diende mede namens de ChristenUnie, D66, PvdA, PvdD en 50+ een voorstel in tijdens de Statenvergadering op 27 september 2017 voor voortzetten van de provinciale financiering van Zorgbelang. Zorgbelang komt op voor de belangen van de gebruikers van de zorg. Het voorstel kreeg geen steun van de SP, VVD, PVV, FNP en het CDA en werd zodoende verworpen. De partijen vonden de rol van Zorgbelang belangrijk, maar wilden geen geld uittrekken voor de ondersteuning van de 90 belangenbehartigende organisaties. Retze van der Honing: “Dat is jammer, want de inrichting van de zorg zou juist gebaseerd moeten zijn op de ervaringen van de zorggebruiker.”

Lees hier meer

Een deel van de raadsleden die deelnamen aan het politiek overleg op 4 september 2017. Door op de foto te klikken, kun je meer zien op onze facebookpagina.

GrienLinks: zo snel mogelijk duurzaam OV

“Het milieu wacht niet”, reageert fractievoorzitter Retze van der Honing op een teleurstellend vrijblijvend en ambitieloos plan van de provincie voor verduurzaming van het openbaar vervoer. Wat GrienLinks betreft is het vijf voor twaalf en moeten we nu de best mogelijke stappen zetten om de CO2-uitstoot in het OV te reduceren. Daarom heeft de partij in de Statenvergadering van 27 september drie amendementen ingediend waarin wél concrete plannen staan. Een daarvan, mee ingediend met eerste indiener CDA, werd aangenomen.

Lees hier meer over de amendementen en het debat

Oproep aan college om dorpsmolen Reduzum toe te staan

De GrienLinksfractie riep in juli via schriftelijke vragen het Friese college op om wél mee te werken aan de vergunning voor de dorpsmolen in Reduzum. De provincie weigert dat tot nu toe. Retze van der Honing: “Het moet niet gekker worden, het is een schitterend initiatief dat uit het dorp zelf komt. Het is duurzame energie ten top en de mensen in het dorp hebben er profijt van. Precies dat wat dit provinciale college zegt te willen. Wij verbazen ons nogal over deze opstelling van het college.”

GrienLinks: Omrin moet bevolking beter informeren over storingen

Zaterdag 26 augustus 2017 heeft zich opnieuw een storing voorgedaan in de REC. Er was o.a. een rookwolk uit de pijp van de REC en branderige lucht waar te nemen. Er is ongerustheid onder de bevolking over de storing. Vanuit de REC werd er geen en later hele summiere informatie over het voorval verstrekt.
Retze van der Honing van GrienLinks stelt vragen aan Gedeputeerde Staten over deze situatie. Hij vindt dat de bevolking altijd recht heeft op informatie over wat er zich afspeelt in de REC: “In de wet staat dat de bevolking recht heeft op milieu-informatie. De bevolking van Harlingen heeft dat ook.”

Lees hier meer

Eindelijk tunnels aan de N359

Al sinds 2013 wordt er actie gevoerd voor het veiliger maken van drie zeer gevaarlijke kruispunten op de N359 bij Burgwerd, Wommels-Noord en Bolsward-Noord. In 2015 heeft de provincie 12 miljoen euro toegezegd voor de aanleg van tunnels, zodat onder meer het fietsverkeer veilig aan de overkant kan komen. Tot frustratie van vele betrokkenen wordt er echter nog steeds niks aangelegd, omdat het project meer geld blijkt te kosten. Gisteren heeft Retze van der Honing samen met de andere Statenleden unaniem vóór gestemd om 6 miljoen euro extra beschikbaar te stellen.

Lees hier meer

Geen laagvliegroutes boven Friesland

Het is onnodig dat vanaf 2019 vliegtuigen van en naar de vakantieluchthaven Lelystad op 1800 meter over het zuiden van Friesland komen vliegen. Dat moet hoger. Dit stellen raadsleden en de Statenfractie van GroenLinks in Friesland.

Op woensdag 4 oktober 2017 is er in Balk een informatieavond over de laagvliegroutes, georganiseerd door het ministerie. U kunt zich hier aanmelden. Spoiler: de avond is vol, maar laat je vooral op de wachtlijst zetten!

Lees hier meer over het standpunt van de GroenLinksers

Berichten van het provinciale bestuur

Vooraankondiging datum ledenvergadering

Op zaterdag 4 november 2017 is er een provinciale ledenvergadering. Zet vast in je agenda! Berichten volgen via de mail.

Vacatures in het provinciale bestuur

Het Provinciaal GroenLinks bestuur zoekt: Een voorzitter, een secretaris en een lid. De voorzitter is met zijn laatste termijn bezig, de secretaris is naar een werkplek in Engeland verhuisd en de vacante plek voor een ‘gewoon lid’ is nog open. Het is interessant werk, dat niet al te veel tijd in beslag neemt. Het bestuur verbindt de leden van GL in Fryslân, organiseert ledenvergaderingen, ondersteunt mensen die in hun gemeente mee willen doen aan de verkiezingen en steunt het werk van de GroenLinkse politici in Fryslân. Meer weten? Mail naar: Joop van der Heide, bestuursmedewerker: heidetjes@ziggo.nl of Jochem Knol, voorzitter bestuur: jochem.knol@live.nl.