Proces voorlichting over laagvliegroutes moet beter

Op woensdagavond 4 oktober 2017 komen mensen van het ministerie van Economische Zaken de geplande ‘laagvliegroutes’ over Friesland naar en van vliegveld Lelystad toelichten. De avond is in de Treemter in Balk. Voor deze avond hebben zich veel burgers aangemeld. “Dat is een goede zaak”, vindt GrienLinks Statenlid Retze van der Honing. “Maar op de website waar mensen zich kunnen aanmelden staat al een week lang vermeld dat de avond volgeboekt is. Er wordt niet vermeld dat je je kunt aanmelden voor een wachtlijst. De voorlichting aan burgers verloopt op dit punt dus niet goed. GrienLinks zal er in Den Haag op aandringen dat er meer voorlichtingsavonden komen”, zegt Retze van der Honing. “Wij willen dat het ministerie dat verbetert en hopen dat de provincie zich hiervoor inzet”.

Marlene Postma (raadslid GroenLinks Weststellingwerf), Sipke van Belle (raadslid GroenLinks Ooststellingwerf), Matthijs Sikkes (GroenLinks raadslid De Fryske Marren), en Angeline Kerver (raadslid GroenLinks SWF): “Eerst wordt Friesland niet betrokken bij de voorbereidingen voor dit vliegveld en vervolgens kunnen de mensen hun zegje niet doen op zo’n informatieavond.

Wij maken ons er sterk voor dat burgers op een goede manier worden geïnformeerd. Dat ze alle vragen die ze willen stellen, ook kunnen stellen”. Daarom willen de raadsleden dat de wethouders in hun gemeenten ervoor zorgen dat er in ieder geval een extra avond wordt gehouden.

Op diezelfde dag, woensdag 4 oktober, wordt er in de Tweede Kamer weer gedebatteerd over het vliegveld Lelystad. Suzanne Kröger, GL Tweede Kamerlid zal pleiten om éérst de herindeling van het luchtruim af te wachten, voordat er verdere besluiten worden genomen over het vliegveld Lelystad. Ook wil ze een onafhankelijke analyse van de MER.