Samen werken aan de idealen van GroenLinks

Bestuursleden gezocht!
Het provinciale bestuur van GrienLinks Fryslân heeft misschien als bekendste taak het samenstellen van een goede kandidatenlijst en een programma voor de Statenfractie van GrienLinks. Dat is geweldig werk, maar er is veel meer. Samen met het landelijk bestuur en de lokale afdelingen een bijdrage leveren aan het verwezenlijken van de idealen van onze partij. Het provinciale bestuur bestaat uit vijf personen die ondersteund worden door een bestuursmedewerker.
Het bestuur is momenteel niet compleet. Onze secretaris heeft een functie aanvaard in Londen, de penningmeester is heel erg druk met raadswerk en de voorzitter wil zich na acht jaar op een andere plaats inzetten voor GroenLinks. Kortom, nieuwe mensen gezocht voor de uitdaging GrienLinks nog sterker te maken.

De provincie is niet de meest in het oog springende bestuurslaag, maar het provinciale bestuur is juist de spin in het web: enerzijds contacten met het landelijke bestuur en het landelijke bureau (die ons goed ondersteunen) en anderzijds de lokale afdelingen die ons informeren en waar we als het nodig is helpen.
We zoeken een aantal krachtige en gedreven bestuurders die het provinciale beleid verder uitwerken. Je moet goed kunnen samenwerken en bereid zijn om een aantal keren per jaar op het Landelijke Bureau in Utrecht te overleggen met onder meer het landelijke bestuur en andere provinciale besturen. Vanzelfsprekend is een goed contact met ons onvolprezen Statenlid en de medewerkers van de Statenfractie onontbeerlijk. De voorzitter is vanuit zijn functie automatisch lid van het bestuur van de Stichting fractieondersteuning, een stichting die als werkgever voor de twee fractieondersteuners optreedt. De voorzitter is daarnaast het aanspreekpunt voor de bestuursmedewerker.

Bestuurslid zijn is een uitdagende functie waar je onze partij goed leert kennen en waar in een goede sfeer een bijdrage wordt gegeven aan onze idealen. De praktijk leert dat de inzet gemiddeld een à twee dagdelen per maand kost.
Als je interesse hebt kan je contact opnemen met de voorzitter: Jochem Knol, 06-53795014