Weer vragen over bomenkap langs wegen


Gedeputeerde Staten (GS) is van plan op 18 locaties langs provinciale wegen bomen te kappen vanwege de verkeersveiligheid, zo staat in een brief aan de Staten 21 september 2017. GrienLinks fractievoorzitter Retze van der Honing stelt hier vragen over (schriftelijke vragen 17 oktober 2017). “Wij vinden het zeer belangrijk om te kijken naar de verkeersveiligheid van wegen, want er gebeuren nog te veel ongelukken. Maar er zijn genoeg alternatieven om een weg verkeersveilig te maken. We willen graag dat GS daar samen met de omwonenden, de ANWB en natuur- en landschaporganisaties naar gaat kijken. De bomen hebben we namelijk hard nodig: voor ons landschap, voor ons milieu. Voor het kappen van gezonde bomen moet je daarom echt een hele goede reden hebben, vinden wij.”

Retze van der Honing in het verleden (2015) ook vragen gesteld over de – toen nog – voorgenomen bomenkap. In het antwoord van GS in 2015 werd gesteld dat alleen zieke of beschadigde bomen zouden worden gekapt en incidenteel een boom vanwege landschappelijke inpassing. Van der Honing: “We vragen ons nu af of het inderdaad allemaal zieke bomen zijn. Ook vragen we ons af hoeveel bomen precies gekapt gaan worden, want dat staat niet in de brief. We willen graag weten op grond van welke afwegingen GS de beslissing hebben genomen deze bomen te kappen. Ook zijn we benieuwd of GS al een herplantplan klaar hebben.”