Nieuwsbrief GrienLinks Statenfractie Fryslân oktober 2017

In deze
nieuwsbrief

Bericht van bestuur
Provinciale ledenvergadering zaterdag 4 november 2017 Sneek met Bram van Ojik

Beste nieuwsbrieflezer,

Vandaag staat er een nieuw rechts-liberaal kabinet op het bordes bij de Koning.

De gemeenteraadsverkiezingen in november 2017 en maart 2018 zijn daarom een geschikt moment een flink tegengeluid te laten horen. Dus: kom in actie, doe mee! Bel of mail ons gerust! Lokaal, provinciaal, landelijk, alles kan.

Wel eens gedacht aan actief worden op provinciaal niveau? In de Staten worden beslissingen genomen over schoon (drink)water, economie, natuuraanleg, weidevogels, grondwaterpeil (belangrijk voor weidevogels, bebouwing en natuur), taal en cultuur, aanleg van wegen, ruimtelijke ordening, waaronder bijvoorbeeld wel of niet megastallen. Allesbehalve saai, zeggen wij. Doe mee!

GrienLinks wil transitie naar groene economie

“Als je als overheid investeert in de economie, moet deze investering een transitie naar een duurzame economie stimuleren. Je doet het duurzaam of je doet het niet,” zei Retze van der Honing in de Provinciale Statenvergadering van 18 oktober 2017. Op de agenda stond de oprichting van de Friese Ontwikkelings Maatschappij (FOM), die het MKB zal ondersteunen met onder meer financieringsmogelijkheden. Wat GrienLinks betreft moet duurzaamheid toegevoegd worden aan de eisen die de FOM stelt aan investeringsprojecten. Samen met de PvdD, PvdA en 50PLUS diende GrienLinks hiertoe een amendement in. Helaas haalde dat geen meerderheid.

Lees hier het amendement en meer over het debat in de Staten

Internetconsultatie over laagvliegroutes Lelystad

Retze van der Honing (fractievoorzitter GrienLinks): “De vliegtuigen van en naar Lelystad komen zo laag over, dat ze zeker last gaan veroorzaken. We roepen het Rijk op om nu onmiddellijk werk te maken van het herinrichten van het luchtruim, waardoor het mogelijk wordt om die vliegtuigen hoger te laten vliegen. Wij verwachten dat onze gedeputeerde hard stelling neemt tegen deze plannen. Dit mag geen voldongen feit zijn.”

Marlene Postma (raadslid GroenLinks Weststellingwerf), Sipke van Belle (raadslid GroenLinks Ooststellingwerf), Matthijs Sikkes (raadslid De Fryske Marren), en Angeline Kerver (raadslid GroenLinks SWF): “Wij verzetten ons, samen met de protesterende burgers en actiegroepen, tegen deze zogenaamde ‘aansluitroutes’ van de vliegtuigen over onze gemeenten.

Op dit moment loopt – tot 2 november 2017 – een internetconsultatie over deze laagvliegroutes. Elke burger kan hier gebruik van maken!

 • Link naar standpunt Tweede Kamer GroenLinks over laagvliegroutes
 • Link naar voorbeeldbrief over laagvliegroutes Lelystad
 • Link naar site van overheid met internetconsultatie
 • Vragen over bomenkap langs provinciale wegen

  Gedeputeerde Staten (GS) is van plan op 18 locaties langs provinciale wegen bomen te kappen vanwege de verkeersveiligheid, zo staat in een brief van GS aan de Staten. GrienLinks fractievoorzitter Retze van der Honing stelt hier vragen over: “Wij vinden het zeer belangrijk om te kijken naar de verkeersveiligheid van wegen, want er gebeuren nog te veel ongelukken. Maar er zijn genoeg alternatieven om een weg verkeersveilig te maken, anders dan het kappen van bomen. We willen graag dat GS daar samen met de omwonenden, de ANWB en natuur- en landschaporganisaties naar gaat kijken. De bomen hebben we namelijk hard nodig: voor ons landschap, voor ons milieu. Voor het kappen van gezonde bomen moet je daarom echt een hele goede reden hebben, vinden wij.”

  Lees hier de brieven van GS en de vragen van GrienLinks daarover

  GrienLinks is tegen gaswinning boven Schiermonnikoog

  Samen met de Partij voor de Dieren, de SP, FNP, PvdA en de ChristenUnie diende Retze van der Honing een motie vreemd in over de gaswinning boven Schiermonnikoog. Het college wordt verzocht de minister op te roepen geen toestemming te geven voor proefboringen en/of gaswinning boven Schiermonnikoog. De motie werd aangenomen.

  Provinciale ledenvergadering zaterdag 4 november 2017 in Sneek 10.00 – 14.30 u

  We nodigen jullie graag uit voor de provinciale ledenvergadering in wijkverenigingsgebouw De Spil, Molenkrite 169, 8608 WD te Sneek. We beginnen om 10:00 uur (de zaal is vanaf 9:30 uur open). De Ledenvergadering wordt afgesloten met een korte inleiding van Bram van Ojik.

  Zaterdag 26 augustus 2017 heeft zich opnieuw een storing voorgedaan in de REC. Er was o.a. een rookwolk uit de pijp van de REC en branderige lucht waar te nemen. Er is ongerustheid onder de bevolking over de storing. Vanuit de REC werd er geen en later hele summiere informatie over het voorval verstrekt.
  In de gemeenten De Waadhoeke, Sùdwest Fryslân en Leeuwarden worden op 22 november tussentijdse gemeenteraadsverkiezingen gehouden. We zouden het fantastisch vinden om onder aanvoering van ons Kamerlid de deuren langs te gaan om zo de campagne in ieder geval Sùdwest Fryslân te ondersteunen.

  Overigens komt Jesse Klaver op 20 november naar Leeuwarden voor een Friese Meetup! Let op de berichten in de mail!

  GrienLinks Statenfractie 058-2925805 058-2925805 www.grienlinks.nl