Provinciale ledenvergadering 4 november 2017 met Bram van Ojik als gast

Provinciale Ledenvergadering met Bram van Ojik als gast
zaterdag 4 november 2017 te Sneek

Beste GroenLinksers,
Met de tussentijdse gemeenteraadsverkiezingen voor de deur houden we op 4 november in Sneek onze Provinciale Ledenvergadering. Daarvoor nodigen we jullie graag uit in wijkverenigingsgebouw De Spil, Molenkrite 169, 8608 WD te Sneek. We beginnen om 10:00 uur (de zaal is vanaf 9:30 uur open). De Ledenvergadering wordt afgesloten met een korte inleiding van Bram van Ojik, Tweede Kamerlid voor GroenLinks. In de gemeenten De Waadhoeke, Sùdwest Fryslân en Leeuwarden worden op 22 november tussentijdse gemeenteraadsverkiezingen gehouden. We zouden het fantastisch vinden om onder aanvoering van Bram de deuren langs te gaan om zo de campagne in ieder geval in Sùdwest Fryslân te ondersteunen. Overigens komt Jesse Klaver op 20 november naar Leeuwarden voor een Friese Meetup!

Klik hier voor de agenda van de ledenvergadering op 4 november.

De agenda ziet er als volgt uit:
1. Opening en vaststelling van de agenda

2. Mededelingen

3. Verslag vorige vergadering, 25 februari in Leeuwarden

4. Financiën, jaarrekening 2016 en begroting 2018

5. Terugblik op bestuursbijeenkomst van 15 juli in Beetsterzwaag

6. Stand van Zaken bestuur

7. Bestuursverkiezing
We zijn op zoek naar een voorzitter, secretaris en penningmeester. Voor het penningmeesterschap heeft Douwe Hoekstra zich kandidaat gesteld, voor de twee andere functies zijn we naarstig op zoek naar geschikte kandidaten.

8. Stand van zaken Statenfractie

9. Campagneronde. Wat gebeurt er en waar is nog hulp bij nodig?

10. Rondvraag

Inleiding Kamerlid Bram van Ojik, korte instructie, lunch en aansluitend huis-aan-huis! Om 14:30 uur willen we de bijeenkomst afsluiten.

Met vriendelijke groet, Jochem Knol