Insectennetwerk in Fryslân

Op woensdag 8 november 2017 diende Retze van der Honing tijdens de behandeling van de begroting van de provincie voor 2018 een voorstel in voor het creëren van een insectennetwerk in Fryslân. Hij diende deze motie in, samen met de PvdA en de SP. De motie werd aangenomen door een ruime meerderheid van de Staten. Alleen de 4 stemmen van de PVV en de FFP waren tegen. Luister hier naar Retze van der Honing op de Omrop Fryslân radio over de plannen om meer insecten te krijgen.

De constatering in Duits-Nederlands onderzoek dat in Duitse natuurgebieden sinds 1980 driekwart van de insecten is verdwenen, heeft alle seinen op rood gezet. Retze van der Honing: “Er moet nu meteen – op korte termijn – iets gebeuren. Verbinding tussen insectvriendelijke gebieden is het sleutelwoord.

Uitslag van de stemming over de motie voor het insectennetwerk
We willen dat in het voorjaar 2019 al een insectennetwerk tot stand is gebracht. De bedoeling is dat al bestaande bloemrijke gebieden en lopende initiateven (zoals het bijenlint) met elkaar verbonden worden. De provincie en gemeenten kunnen bijvoorbeeld hun bermen later maaien, zodat de insecten voedsel en slaapplek hebben. Ook kan de provincie boeren en andere eigenaren kleine vergoedingen in het vooruitzicht te stellen, zodat ook zij insectvriendelijke gebieden laten ontstaan. Wel moet in kaart worden gebracht, waar al insectvriendelijke gebieden zijn en waar ze nog gemaakt moeten worden, om dus inderdaad die noodzakelijke verbinding tot stand te brengen. Dit is een maatregel voor de korte termijn. We willen dit omdat andere maatregelen politiek lastig liggen en dit iets is dat je nu meteen kan doen. Zaken die zeer noodzakelijk moeten gebeuren zijn: het aanleggen van de Ecologische Hoofd Structuur (het Natuurnetwerk), het verhogen van het grondwaterpeil, het niet meer gebruiken van bestrijdingsmiddelen in de land-en tuinbouw en last but not least moeten de boeren in Friesland omschakelen naar biologische en/of natuurinclusieve landbouw. Een groene politieke meerderheid zou daarbij enorm helpen. Als ik een stemadvies zou mogen geven….. :-).”

2 antwoorden op “Insectennetwerk in Fryslân”

 1. Biodiversiteit – 85% , insecten – 75% al langer bekend. Berendse,Goulson.
  Bermen en – sloten zijn de a.z.c.’s voor flora en fauna, verdreven uit het kale land van turbomachines en -gras.
  Natuur terreinen ook leeg door te weinig agr.natuurbeheer. Alleen maaien lukt niet.
  Wij pleiten voor EBB met BFL bij dorpen en utbuorrens als extra voedselvoorziening en voor kleur en leven in het landschap.

 2. Goed plan,
  Ecologisch bermbeheer met wilde overhoekjes en – hekkelbeheer door gemeenten en provincie.
  Provinciale kades nu geklepeld ! door Litt.diel langs Zwette (pad), Bolswerderfeart tuss. Hoptille en Hennaard idem, en Jaanfeart tussen De Him en Battens .

Reacties zijn gesloten.