Minder bestrijdingsmiddelen voor meer insecten

Woensdag 8 november 2017 diende Retze van der Honing van GrienLinks de motie minder bestrijdingsmiddelen in, samen met de FNP, SP, PvdA, ChristenUnie, Partij voor de Dieren. De motie werd in de Staten aangenomen door een ruime meerderheid, want, naast deze partijen, ook nog ondersteund door het CDA, D66 en 50plus. Deskundigen geven aan dat, om de massale insectensterfte tegen te gaan, het noodzakelijk is te stoppen met het gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen zoals glyfosaat en neonicotinoïden.

Er vindt op dit moment een brede discussie plaats over de negatieve effecten van het gebruik van deze bestrijdingsmiddelen op gezondheid, natuur en milieu, land-bouw, voedsel, biodiversiteit en lucht- en waterkwaliteit.
Ongeveer tachtig procent van alle voedselgewassen in de wereld zijn afhankelijk van bestuiving door insecten. Insecten vormen zodoende een belangrijke schakel in de voedselketen en in de ecologie. De overgrote meerderheid van de Friese Staten ziet gelukkig de noodzaak om op zo kort mogelijke termijn actie te ondernemen om de massale insectensterfte tegen te gaan.
De provincie kan namelijk zelf het goede voorbeeld geven door de bermen en het land die zij in haar beheer heeft, later te maaien. Ook kan de provincie voorwaarden stellen voor subsidies die zij verleent voor het agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Dit gaat over particulieren en circa 2.000 boeren in Friesland die via een beheersovereenkomst met de provincie en verenigd in collectieven hun land natuurvriendelijk behandelen.