Noordelijke oproep tot afbouw van gaswinning


Op 9 november 2017 vond de Noordelijke Klimaattop plaats in Groningen op initiatief van de drie Noordelijke provincies. De aanwezige gedeputeerden en politici ondertekenden de oproep aan het Rijk om de gaswinning af te bouwen en geen nieuwe vergunningen af te geven voor gaswinning.

Retze van der Honing was ook aanwezig op de Klimaattop en ondersteunde de oproep van harte. Van der Honing: “Dit is een krachtig signaal naar het Rijk. Er moet worden gestopt met de gaswinning. It kin wol!

De bodemdaling en aardbevingen door de gaswinning zijn een ernstig alarmsignaal. Dat moeten we serieus nemen en er iets aan doen. De talloze ‘start ups’ en organisaties op het gebied van schone energie in het Noorden laten zien dat duurzame energievoorziening zonder aardgas mogelijk is. We wonen naast en in een heel bijzonder en waardevol natuurgebied, de Waddenzee. Dat moeten we koesteren en beschermen.”

Vele inwoners, organisaties, politieke partijen en gemeentebesturen maken zich nog steeds grote zorgen over de komst van talloze nieuwe gasboringen in Fryslân zoals bij Nij Beets, Toppenhuizen, Schiermonnikoog of Ternaard. Het college en de Staten van Fryslân hebben zich krachtig uitgesproken tegen nieuwe gaswinning in Fryslân. Ook de Waddeneilanden spreken zich krachtig uit tegen elke industriële activiteit die de kwaliteit van het Waddengebied aan zou kunnen tasten in een brief aan het Rijk.

Retze van der Honing,
fractievoorzitter GrienLinks (rechts) met Bouwe de Boer, de duurzame energie expert van het Noorden.