Hoge molens, wind en politiek

bron: prov.Friesland

Omwonenden bij Nij Hiddem Hou protesteren tegen de hoge windmolens in hun omgeving. De molens worden 200 meter (inclusief wieken) hoog. De grote vraag in Fryslân is: waar laten we de windmolens? Dát er windmolens nodig zijn voor het opwekken van duurzame energie, vindt tegenwoordig bijna iedereen. Ook ligt er een afspraak van de provincie met het Rijk om in 2020 530,5 MW aan windenergie in Fryslân op te wekken.

Retze van der Honing: “Voor GrienLinks was en is windenergie een onmisbare bron van duurzame energie. We vinden dus dat er ook molens op land nodig zijn.

Het wrange is dat in december 2014 met één pennenstreek de plannen voor windmolens op land (Fryslân foar de Wyn)zijn weggevaagd door het college dat er toen zat. Ook zijn dorpsmolens niet meer mogelijk. Ik begrijp dat omwonenden bij Nij Hiddum Houw ertegen zijn dat nu alleen dáár grote nieuwe windmolens komen. Dat kon anders verdeeld worden. In Reduzum smeken ze om een hogere dorpsmolen en mogen ze hem niet!”

Tijdens een ongemakkelijke discussie over windmolens in december 2014 is door de Staten besloten om geen windmolens op land te plaatsen, alleen 36 MW bij Nij Hiddem Hou. De rest van de MegaWatts moet komen uit een windpark in het IJsselmeer en een windpark bij de NoordOost Polder in het IJsselmeer. Ook mogen er geen (hogere) dorpsmolens worden geplaatst.

Het plan voor windmolens bij Nij Hiddem Hou wordt nu langzaam duidelijk. In de omgevingsadviesraad (OAR) is gekozen voor negen molens in plaats van meer molens. Dat houdt in dat de molens hoog worden. Met wieken erbij 200 meter hoog. De groep ‘Hou Friesland mooi’ pleit voor uitstellen van de besluitvorming om tijd te hebben voor een alternatief plan, voor het coöperatief opwekken van de 42 MW in een combinatie van wind- en zonne-energie.

De provincie en de gemeente zijn nu aan zet in het proces. In mei 2018 gaan de Staten beslissen over het Provinciaal Inpassings Plan (PIP) en de gemeenteraad van SWF moet een beslissing nemen over de omgevingsvergunning. De gemeenteraad heeft echter op maandag 13 november 2017 een motie aangenomen, waarin gevraagd wordt om het stopzetten van de plannen bij Nij Hiddem Hou.