Retze van der Honing over de Begroting 2018

In de wandelgangen: vlnr Roel de Jong PvdA, Retze van der Honing GL, Sietze Schukking D66

De bespreking in de Staten op 8 november 2017 van de begroting van de provincie voor 2018 was wat bloedeloos. Retze van der Honing:”Deze coalitie van CDA, VVD, FNP en SP zetten gewoon hun beleid door zoals ze in hun coalitieakkoord hebben opgeschreven en wij zijn daar niet blij mee. De plannen zijn absoluut niet groen (natuur is de grote verliezer), niet sociaal en het geld is aan het eind van de periode schoon op. We doen, als GrienLinks, ons best voor nog enige bijsturing via moties en amendementen, maar eerlijk gezegd: ik hoop op een aardverschuiving bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 en bij de Statenverkiezingen in 2019 richting een meerderheid van groene partijen!”

Lees hier de hele bijdrage GrienLinks bij begroting 2018 zoals uitgesproken PS 8 november 2017

De GrienLinksfractie diende, ondersteund door diverse andere partijen, twee moties in naar aanleiding van de insectensterfte. Deze twee moties werden met grote meerderheid aangenomen. Zie voor meer informatie deze links:
Motie insectennetwerk
Motie minder bestrijdingsmiddelen

Ook diende Retze van der Honing een aantal moties en amendementen samen in met andere partijen.

Amendement met PvdA, D66 en CU: 12,3 miljoen euro behouden voor verduurzamen woningmarkt (niet aangenomen)
Amendement met PvdA, SP: garantiefonds voor duurzame dorpen (na toezegging ingetrokken)
Amendement met D66 en PvdA: doelstelling CO2 vastleggen (niet aangenomen)
Motie met PvdA, SP, PvdD: transitie naar grondgebonden landbouw (aangenomen)
Motie met PvdA en PvdD: realisatie natuurgronden (niet aangenomen)
Motie met D66 en PvdD: toetsing doelstellingen beleidsbrief duurzame energie (aangenomen)

Om te kunnen zien hoe we hebben gestemd, bekijk hier de stemuitslagen.

Aan deze tekst wordt nog gewerkt