Nieuwsbrief GrienLinks Statenfractie Fryslân november 2017

Beste nieuwsbrieflezer,

Op 22 november 2017 zijn er in drie gemeenten in Fryslân verkiezingen. Het is spannend hoe dat voor GroenLinks uit zal pakken. Want dat een sterke groene en linkse partij hard nodig is, is wel duidelijk! Jesse Klaver komt daar maandag 20 november in Leeuwarden over vertellen tijdens een verkiezingsMeetup. Aanmelden kan hier.

Maar ook in Staten zitten we zeker niet stil. Naar aanleiding van de alarmerende berichten over de massale insectensterfte heeft GrienLinks op 8 november 2017 twee moties ingediend: voor een insectennetwerk en voor minder bestrijdingsmiddelen. Deze zijn met ruime meerderheid aangenomen!

Wel eens gedacht aan actief worden op provinciaal niveau? In de Staten worden beslissingen genomen over schoon (drink)water, economie, natuuraanleg, weidevogels, grondwaterpeil (belangrijk voor weidevogels en natuur), taal en cultuur, aanleg van wegen, ruimtelijke ordening, waaronder bijvoorbeeld wel of niet megastallen. #groenemeerderheidnodig

Doe mee! Bel of mail ons gerust. Lokaal, provinciaal, landelijk, alles kan.

GrienLinks zet insectennetwerk op de Friese kaart

Het kan zo niet langer: de insectensterfte is ongekend. Na overleg met deskundigen diende Retze van der Honing daarom op woensdag 8 november 2017 – tijdens de behandeling van de begroting 2018 – een voorstel in voor het creëren van een insectennetwerk in Fryslân. Daarmee worden insectvriendelijke initiatieven met elkaar verbonden en witte vlekken opgevuld. De PvdA en de SP dienden de motie mee in. Een ruime meerderheid stemde voor het plan. Lees verder…

Friesland als eerste provincie voor minder bestrijdingsmiddelen!

De begrotingsbehandeling op woensdag 8 november 2017 eindigde wat GrienLinks betreft zeer positief! Statenlid Retze van der Honing diende vanwege de massale insectensterfte een motie in voor het verminderen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen in Friesland, samen met de FNP, SP, PvdA, ChristenUnie en de Partij voor de Dieren. De motie werd door een ruime meerderheid aangenomen. Daarmee is Friesland de eerste provincie met een dergelijk plan. Lees verder…

GL: natuur grote verliezer in begroting 2018

Woensdag 8 november werd de begroting voor 2018 besproken in de Staten. Helaas werd GrienLinks niet blij van deze begroting. Niet alleen was deze onleesbaar voor de gemiddelde burger die wil weten wat deze provincie doet; er stonden ook te weinig concrete plannen in. Wel veel woorden als “stimuleren”, “bevorderen” en “streven naar”. Vooral concrete verbeteringen in de natuur en de zorg waren ver te zoeken. Lees verder…

Voorkomen van seksuele discriminatie geen prioriteit

Ook in deze tijd worden mensen nog gediscrimineerd of buitengesloten vanwege hun seksuele voorkeur of cultuur. GrienLinks vindt het belangrijk dat hier wat tegen gedaan wordt en diende daarom op 8 november een motie van D66 mee in. Daarin werd voorgesteld om geld dat over was, te besteden aan diversiteitslessen op Friese scholen. Maar op de ChristenUnie, D66, PvdD, FFP en de PvdA na, stemden de andere partijen daartegen. Lees verder…

Afbouw van gaswinning: it kin wol!

Vele burgers, organisatie en partijen maken zich grote zorgen over bestaande en toekomstige gasboringen in het noorden. Daarom ondertekenden op 9 november 2017 verschillende politici op de Noordelijke Klimaattop een oproep aan het Rijk voor een afbouwplan voor gaswinning in het noorden. Ook Retze van der Honing ondersteunde de oproep. Van der Honing: “Er moet worden gestopt met de gaswinning. It kin wol!” Lees verder…

Gemeente en provincie botsen om windmolens

Omwonenden bij Nij Hiddum Houw protesteren tegen de negen windmolens van (met wieken) 200 meter hoog, die daar geplaatst moeten worden van de provincie. De gemeenteraad heeft tegen de wens van de provincie een motie aangenomen waarin gevraagd wordt om stopzetting van het plan. Retze van der Honing: “Grienlinks is vóór windmolens, ook op het land. Maar ik begrijp dat de omwonenden ertegen zijn dat alleen dáár grote nieuwe windmolens komen.” Lees verder…

Geslaagde provinciale ledenvergadering

Op zaterdag 4 november was de provinciale ledenvergadering in Sneek. Tussendoor hielden we een huis-aan-huis actie met Bram van Ojik (GL Tweede Kamerlid), Angeline Kerver (GL fractievoorzitter Súdwest Fryslân), Retze van der Honing (GL voorzitter Statenfractie) en nog meer enthousiaste (raads)leden. Daarna spraken we met Marjolein Meijer van het landelijk bestuur over de verkiezingen. Al met al weer een inspirerende en leuke dag! Kijk hier voor de foto’s.

GrienLinks Statenfractie 058-2925805 058-2925805 www.grienlinks.nl