Uitgelicht: boek Communistisch verzet in Friesland 1925-1945

GroenLinkslid Chris Beuker (1946) schreef een indrukwekkend boek over het communistisch verzet ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Een zwarte periode in de geschiedenis. Door de samensmelting in 1990 van de Communistische Partij van Nederland (CPN), de Pacifistisch Socialistische Partij (PSP), Politieke Partij Radicalen (PPR) en de Evangelische VolksPartij (EVP) ontstond GroenLinks. Op die manier maakt het communistische verzet in de oorlog deel uit van de voorgeschiedenis van GroenLinks. De auteur: “Ik heb weleens slecht geslapen omdat de gebeurtenissen in de oorlog me zo aangrepen. Deze heb ik zo precies mogelijk willen beschrijven. Ik wil dicht op de huid van de mensen zitten.”

Achtergrond
Zelf groeide Chris op in armoede en verloor al vroeg zijn vader. Deze armoede, het katholicisme, maar ook het naoorlogse communisme hadden een grote invloed op hem. Mede daarom koos hij later voor de Communistische Partij van Nederland.

Van 1990 tot 2002 was Beuker namens GroenLinks raadslid in de gemeente Ooststellingwerf in Zuidoost-Friesland. Geïnspireerd door het leven van communistisch gemeenteraadslid Catharinus Oppers uit Haulerwijk besloot Chris hier meer over uit te zoeken. Daar bleef het niet bij: Chris raakte meer en meer betrokken en deed jarenlang diepgravend onderzoek naar de geschiedenis van het communistisch verzet in Friesland tussen 1925 en 1945. Bijna zes jaar werkte Chris aan het boek. Hij tekende de verhalen op over mensen in Zuidoost-Friesland die in de crisisjaren dertig leden onder bittere armoede en daartegen in opstand kwamen, maar ook neergeslagen werden. Hij laat zien hoe dit leidde tot het latere communistische verzet tegen de Duitse bezetter, waardoor velen werden opgepakt en in een kamp of gevangenis terechtkwamen. Niet alleen tekende hij schrijnende verhalen op van betrokkenen uit die nare tijd, maar ook beschrijft hij indrukwekkende persoonlijke ervaringen.

Levensovertuiging
Al met al is het een eerbetoon aan de moedige mensen in het communistisch verzet uit die tijd. Zelf zegt hij daarover: “Mensen hebben enorm grote offers gebracht vanuit hun levensovertuiging voor gerechtigheid en humaniteit. Goed en kwaad lopen soms ook dwars door mensen heen. Het zijn verhalen die zeggingskracht houden, juist ook vandaag.”

Kortom: een boeiende aanwinst voor inwoners van Friesland, GroenLinksleden en mensen die meer willen weten over het communistisch verzet of Nederlandse geschiedenis.

Het boek “Communistisch verzet in Friesland 1925-1945” is uitgegeven in 2017 door uitgeverij Bornmeer en onder meer te koop bij de uitgeverij en bol.com.