Nieuwsbrief GrienLinks Statenfractie Fryslân december 2017

We wensen iedereen fijne feestdagen en een groen, links en vooral hartverwarmend 2018!
Beste nieuwsbrieflezer,

Ook in Fryslân groeit GroenLinks. Bij de verkiezingen op 22 november 2017 in drie gemeenten in Fryslân kreeg GroenLinks meer stemmen en meer zetels. In Leeuwarden heeft PALGroenLinks nu 5 zetels (was 4), in SúdWestFryslân 3 (was 1) en in de Waadhoeke haalde de nieuwe partij SAM (samenvoeging van GL, PvdA, D66 en werkgroep ’t Bildt) 6 zetels.

Op 21 maart 2018 zijn er in de andere gemeenten gemeenteraadsverkiezingen. Een mooi moment om in actie te komen! Doe mee! Bel of mail ons gerust. Lokaal, provinciaal, landelijk, alles kan.

Ook in de Provinciale Staten laten we het groene en linkse geluid klinken. Wie daaraan bij wil dragen is – ook in het nieuwe jaar – van harte welkom!

Met vriendelijke groet,
Retze van der Honing (Statenlid)
Corrie Dam (commissielid)
Arjette de Vroet en Sanne van Wees (fractiemedewerkers)

Cultuur van en voor iedereen

“Voor GrienLinks is het belangrijk dat mensen uit de hele samenleving in aanraking komen met cultuur in al zijn vormen. Van drumband en bibliotheek tot museum en festival. Cultuur verbindt, maakt blij, schudt wakker, verlevendigt onze leefomgeving en houdt soms mensen ook een spiegel voor. Het is een goede zaak als dit voor iedereen bereikbaar en betaalbaar is. Cultuurparticipatie (zoals dat ook wel genoemd wordt) is belangrijk voor een sociaal-sterke samenleving.” Dit standpunt probeerde Retze van der Honing (Statenlid GrienLinks) onder de aandacht te krijgen in het debat over de ‘Herijking van de culturele infrastructuur’ dat op 20 december 2017 in de Provinciale Staten werd gevoerd.

Meer weten over het debat? Lees hier verder


‘De tobbedanser’, werk van Bert Kiewiet, beeldhouwer te Mantinge. Het beeld staat in Harlingen aan het Plankenpad met de historische zeilvaart op de achtergrond. (Foto, P.H. Louw; Wikimedia Commons.)

Echte actie nodig voor meer weidevogels

Keer op keer komen er alarmerende berichten over de afname van het aantal weidevogels naar buiten. Woensdag 29 november 2017 werd de ‘Tussenevaluatie weidevogels’ besproken in de Staten. De oplossing voor de voortdurende terugloop van het aantal weidevogels wordt gezocht in predatiebeheer en kuikenoverleving. GrienLinks vindt dat symptoombestrijding.
Retze van der Honing over het voorstel: “En nog de verkeerde ook, want predatie (vossen, kraaien etc. die weidevogelkuikentjes eten) is niet het grootste probleem. Vooral het creëren van meer en het juiste leefgebied voor weidevogels zal resultaat opleveren”.

Meer lezen?

Kansen voor duurzaam inkopen provincie

GrienLinks vindt dat duurzaamheid een leidend principe moet zijn in het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de provincie. Dit thema kwam op 29 november 2017 aan de orde in de Provinciale Statenvergadering. Fractievoorzitter Retze van der Honing: “Wij vinden dat de overheid, in dit geval onze provincie, zelf het goede voorbeeld moet geven op het gebied van duurzaamheid. Maar juist in inkoop en aanbestedingen laat de provincie uitgelezen kansen liggen!”

Lees hier meer.

GL voor duurzaam, veilig en betaalbaar OV

GrienLinks vindt dat de provincie het goede voorbeeld moet geven op het gebied van duurzaamheid. Oók in het openbaar vervoer en óók als dat meer investering kost. Afgelopen woensdag 20 december werd de verlenging van de busconcessie met Arriva voor twee jaar besproken tijdens ode Provinciale Statenvergadering. In opdracht van de provincie legde Arriva een verlengingsvoorstel neer binnen hetzelfde budget. Retze van der Honing wilde echter niet alleen meer investeren in duurzaam busvervoer, maar maakte zich ook zorgen over de inspraak van dorpsbewoners, veiligheid en betaalbaarheid voor scholieren

Lees hier meer over het debat.

Uitgelicht: boek over communistisch verzet 1940-1945 in Fryslân

GroenLinkslid Chris Beuker (1946) schreef een indrukwekkend boek over het communistisch verzet ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Een periode die ook deel uitmaakt van de voorgeschiedenis van GroenLinks, doordat de Communistische Partij van Nederland in 1990 opging in GroenLinks. Het boek is een aanrader voor inwoners van Fryslân, GroenLinksleden en alle andere mensen die meer willen weten over het communistisch verzet.

Lees hier meer.

GrienLinks Statenfractie 058-2925805 058-2925805 www.grienlinks.nl