Meer klantvriendelijkheid en transparantie?

“Pleiten voor minder regels is net zoiets als pleiten voor meer zonnige dagen”, vond GrienLinks fractievoorzitter Retze van der Honing tijdens de Statenvergadering van 24 januari 2018. Daarin stond het verminderen van beleid en regels op de agenda. Van der Honing: “Natuurlijk wil iedereen zo min mogelijk regels. Maar dat kun je niet altijd voorkomen. Beleid en regels zijn ook nodig, of worden landelijk of Europees opgelegd. Waar het echt om gaat is of we klantvriendelijk en transparant zijn als provincie.” Daarom diende Van der Honing een amendement van de PvdA mee in met dat doel.

Aanleiding was de vraag in het presidium op 21 nov 2016 om een startnotie over resultaat 5 uit het coalitieakkoord: minder regelingen en ondersteuning bij de resterende regelingen (voor het mkb). In een reactie hierop hadden de Gedeputeerde Staten voorgesteld om minder beleid en regels integraal aan te pakken. Ze gaven twee suggesties:

1 binnen de ambtelijke organisatie nagaan welke regels overbodig zijn en die schrappen
2 onderzoeken hoe je fundamentele processen in de organisatie kunt verbeteren

De voorkeur van de Gedeputeerde Staten was aanpak 2. Een aanpak waarvan ze zelf zeggen dat deze “in potentie” het probleem fundamenteler kan aanpakken, maar dat deze meer tijd en capaciteit kost en dat de uitkomst onzeker is. Van der Honing: “Niet erg overtuigend dus. Bovendien wordt slechts 15% van het beleid en de regels binnen de provincie opgesteld. De rest gaat om landelijk en Europees beleid (medebewindregelgeving), en daar hebben we geen invloed op. Dus ik ben er niet van overtuigd dat deze aanpak de tijd en kosten waard is.”

Van aanpak 1 geven de Gedeputeerde Staten zelf aan dat deze sneller te realiseren is en meer zekerheid geeft op enig resultaat. Maar daarvoor geldt dat GS de bevoegdheid al heeft om overbodige regels te snoeien en hier ook al mee bezig is. Met tot nog toe helaas een mager resultaat. Van der Honing: “Dus daar hoeven we geen regel voor op te stellen.”

In de startnotitie wordt ook voorgesteld met minder beleid en regels na te streven dat de Mienskip provinciaal beleid en regelgeving als minder complex ervaart. En dat de burger elk moment moet kunnen zien hoe het met een aanvraag voor subsidie of vergunning staat. Daar draait het werkelijk om wat Van der Honing betreft. “Je moet kijken hoe je het de burgers en bedrijven zo eenvoudig en klantvriendelijk mogelijk kunt maken.” Daarom steunde hij het amendement van de PvdA dat voorstelt nadrukkelijk in te zetten op klantvriendelijkheid en transparantie.

Helaas beslisten de Staten anders. Het amendement van PvdA met GrienLinks werd afgewezen. In plaats daarvan werd een amendement aangenomen van de VVD waarin werd voorgesteld aanpak 1 met aanpak 2 te combineren. De duurste optie dus. Van der Honing: “En zo wordt er geld uitgegeven om nieuw beleid en nieuwe regels te maken om te zorgen voor minder beleid en regels. Met een onzekere uitkomst. Terwijl het maar om een klein deel zal gaan van de 15% waar we zelf invloed op hebben. Wat mij betreft een niet erg transparante keuze.”