GrienLinks tegen verruimen mogelijkheden schieten van ganzen

Tijdens de Statenvergadering op 24 januari 2018 legde het college tot de verbazing van GrienLinks fractievoorzitter Retze van der Honing toch een voorstel voor om de mogelijkheden om ganzen dood te schieten te verruimen. Dit zou zijn om de vraatschade (van gras) door ganzen te beperken. Van der Honing: “Punt 1: Ganzen proberen dood te schieten in de schemering (namelijk een half uur voor zonsopgang) is lastig. Je ziet niet wat voor gans je neerschiet.

Punt 2: We vinden so wie so het doodschieten van grote aantallen ganzen geen oplossing. Het is daarnaast de vraag hoe eigenlijk de prijs van de grasschade wordt berekend. Ook de Vogelbescherming Nederland maakt bezwaar tegen deze verordening“.

Het gras groeit de laatste jaren heel hard, waardoor de prijs naar beneden is gezakt. Ook zijn er de afgelopen winter veel minder ganzen naar onze provincie gekomen door de klimaatverandering in hun broedgebieden. Het college had met een ander voorstel moeten komen, de situatie ligt anders dan in juli 2017, toen de motie voor het verruimen van de mogelijkheden om ganzen dood te mogen schieten werd ingediend.”

De provincie verruimt dit jaar de mogelijkheden om ganzen te schieten, met als doel dat de vraatschade wordt teruggebracht met 5 tot 10 procent. Op 5 juli 2017 stemden Provinciale Staten hier al mee in, maar op advies van de Faunabeheereenheid Fryslân – waar jagers, boeren en grondeigenaren verenigd zijn – wordt de verordening nu al aangepast.
Onderdeel hiervan is dat jagen wordt toegestaan vanaf een half uur voor zonsopkomst tot twaalf uur, in plaats van alleen als de zon op is. Verder wordt op verzoek van de Faunabeheereenheid het kogelgeweer toegestaan, naast hagelgeweren en de kogelbuks.

GrienLinks steunde in de vergadering op 24 januari 2018 de amendementen van de Partij voor de Dieren om het schieten van ganzen voor zonsopkomst niet toe te staan en om ook het gebruik van het kogelgeweer niet toe te staan. Retze van der Honing: “Heeft de gedeputeerde wel eens een film van Clint Eastwoord gezien? Een kogel stopt niet als hij het doel mist. En dan kan hij heel veel onbedoelde schade aanrichten”. De amendementen werden niet aangenomen. Retze van der Honing stemde daarom tegen het voorstel van het college.