Participeren in Windpark IJsselmeer van Friezen

Retze van der Honing (GrienLinks) en Remco van Maurik (PvdA) dienden tijdens de Statenvergadering op 24 januari 2018 samen een amendement in over de burgerparticipatie (zeggenschap en financiële deelname) bij het punt ‘Windpark IJsselmeer (WPF)’. Zij zijn van mening dat het Windpark Fryslân, waar de provincie voor 127 miljoen euro in deelneemt, ‘van en voor de Friezen’ moet zijn. In dit (aangenomen) amendement vragen de beide partijen om apart te besluiten over de wijze waarop deze participatie door derden in het WPF wordt geregeld. Overigens hangt het doorgaan van dit Windpark af van een besluit van de rechter over bezwaren door natuur- en vogelbeschermingsorganisaties.

De zitting bij de Raad van State is op 1 februari 2018, de uitspraak komt op zijn minst zes weken daarna. Tot die tijd ligt het sluiten van de ‘financial close’ (de overeenkomst over de deelname van de provincie in het windpark) met het Windpark dus stil.

Op 19 april 2017 hebben de Staten (inclusief GrienLinks, lees hier waarom) ingestemd met het deelnemen aan het Windpark Fryslân. Dit gaat over een plan van 89 windmolens en 320 MW.