Discussie over mestvergisters

Mest van dieren en biomassa (bv. voedselgewassen) vergisten levert duurzame energie op in de vorm van biogas, vindt o.a. ook het Ministerie. Maar hoe ‘groen’ is deze energie die opgewekt wordt in een vergister? Ook in de Provinciale Staten van Fryslân werd deze discussie gevoerd op 21 februari 2018. Retze van der Honing van GrienLinks diende, samen met D66, PvdA, 50+ en de Partij voor de Dieren, een voorstel in om het oprichten van industriële mestvergisters tegen te gaan.

Hoe werkt mest/covergisting?

Het voorstel (een amendement) werd gedaan bij het bespreekpunt ‘Verordening Ruimte’. Het amendement werd net niet aangenomen met 22 stemmen tegen (CDA, VVD, FNP, PVV en FFP) en 19 voor (GL, PvdD, D66, PvdA, ChristenUnie en 50plus). Retze van der Honing over waarom hij geen industriële mestvergisters wil: “We hebben veel te veel beesten op te weinig land. We hebben daardoor te veel mest over. Daarom is er gekozen voor mestvergisters. Maar hiermee heb je het fosfaat- en stikstofoverschot nog niet opgelost, omdat dat niet verdwijnt bij het vergisten. We vinden vergisters geen oplossing voor het mestprobleem. We moeten vol inzetten op een transitie naar een natuurinclusieve/biologische landbouw in plaats van teveel mest blijven produceren. Daarnaast levert een grote mestvergister stank op en verkeersoverlast door de af en aan rijdende vrachtwagens. Ongewenst.”

Over twee weken gaan de Statenleden op werkbezoek bij een vergister in Hallum. Dit werkbezoek is georganiseerd omdat er – ook in Friesland – discussie over de vergisters bestaat. Na het werkbezoek zal het nut en de noodzaak van de vergisters weer op de agenda terugkomen.

Lees hier meer over het standpunt van GrienLinks over grondgebonden landbouw
Lees hier meer over het protest tegen een covergister in Burgum in 2017