Nieuwsbrief GrienLinks Statenfractie Fryslân februari 2018

Beste nieuwsbrieflezer,

In de politiek worden beslissingen genomen die onze directe leefomgeving aangaan. Op 21 februari discussieerden de Provinciale Staten bijvoorbeeld over wind- en zonne-energie, kernenergie en mestvergisters in Fryslân. We kwamen nét een paar stemmen te kort. Lees hieronder meer daarover.

Op 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Nú is het moment om meer groene en linkse stemmen in de gemeenteraden te krijgen, zodat er ook echt linkse en groene beslissingen genomen kunnen worden!

Doe mee! Bel of mail ons gerust. Lokaal, provinciaal, landelijk, alles kan.

GrienLinks: meer wind- en zonne-energie

De Statenvergadering op 21 februari 2018 stond in het teken van de duurzame energie. Het college stelde voor om in de Verordening Ruimte meer mogelijkheden te scheppen voor o.a. wind- en zonne-energie. De GrienLinks-fractievoorzitter Retze van der Honing vond die voorstellen niet ver genoeg gaan: “De maatschappelijke discussie over wind- en zonne-energie is booming. Deze coalitie (CDA, VVD, FNP en SP) zet het plaatsen van windmolens op land al drie jaar op slot. Zelfs voor de dorpsmolens! En het plaatsen van zonnepanelen op daken van huurhuizen, agrarische daken en industriegebouwen kan harder. GS wil pas in 2019 praten over meer actie. GrienLinks wil de discussie over meer wind- en zonne-energie al in september 2018 voeren.

Meer lezen over deze discussie?

Meedoen met campagnevoeren? Neem contact op: Lokaal, provinciaal, landelijk.

Kernenergie is geen duurzame energie

De bespreking van de ‘Verordening Ruimte’ leverde in de Provinciale Staten van 21 februari 2018 een spannend debat op over wat nu precies duurzame energie inhoudt. Retze van der Honing van GrienLinks: “Wij vinden het opwekken van duurzame energie erg belangrijk. Maar sommige partijen vinden bijvoorbeeld kernenergie (met thorium) ook duurzame energie. Wij willen die erg graag uitsluiten van de definitie voor duurzame energie. Kerncentrales (ook die met thorium) zijn niet duurzaam.”

Meer lezen?

Discussie over mestvergisters in Fryslân

Mest van dieren en biomassa (bv. voedselgewassen) vergisten levert duurzame energie op in de vorm van biogas, vindt o.a. ook het Ministerie. Maar hoe ‘groen’ is deze energie die opgewekt wordt in een vergister? Ook in de Provinciale Staten van Fryslân werd deze discussie gevoerd op 21 februari 2018. Retze van der Honing van GrienLinks diende, samen met D66, PvdA, 50+ en de Partij voor de Dieren, een voorstel in om het oprichten van industriële mestvergisters tegen te gaan.

Meer weten over mestvergisting en het debat?

GrienLinks Statenfractie 058-2925805 058-2925805 www.grienlinks.nl