Nieuwsbrief GrienLinks Statenfractie Fryslân maart 2018

Beste nieuwsbrieflezer,

Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 22 maart 2018 hebben de kiezers linkser en groener gestemd. Hier is te bekijken hoe er in uw gemeente gestemd is. Dat betekent dat er nu in 13 van de 20 Friese gemeenten GroenLinksers in de raad zitten! Kijk hier naar de namen van de raadsleden en de link naar de websites van uw afdeling.

Verder hieronder berichten uit het werk van de Statenfractie de afgelopen maand. De Provinciale Statenverkiezingen staan voor volgend jaar maart 2019 op het programma. Bij de provinciale ledenvergadering op zaterdag 21 april 2018 worden daarvoor de eerste stappen gezet.

Actief worden? #tijdvoorverandering #doemee

Wil je meedenken of -schrijven aan het verkiezingsprogramma voor de Staten? Of meewerken aan het organiseren ervan? Neem dan contact op met het bestuur voor 15 april.

Motie van afkeuring voor stopzetten aankoop grond voor natuur

Gedeputeerde Johannes Kramer kreeg tijdens de Statenvergadering op woensdag 28 maart 2018 een motie van afkeuring van GrienLinks (mee ingediend door de PvdD, PvdA, D66 en 50plus). De partijen waren verontwaardigd dat hij de aankoop van grond voor de aanleg van natuur in Fryslân stopzette zonder goedkeuring van deze beleidswijziging door de Staten. De verontwaardiging was extra groot, doordat de Statenleden dit bericht uit de krant vernamen. Oproepen om door te gaan met grond aankopen voor natuur, zoals in het huidige beleid afgesproken is, werden niet gehonoreerd. De motie van afkeuring over deze handelswijze van het college werd niet aangenomen.

Meer lezen over het debat en de aanleg van de EHS?

Overleg tijdens een schorsing van de de Statenvergadering over de motie van afkeuring over het stopzetten van aankoop van grond voor natuur (vlnr: Sietze Schukking en Margreet Mulder van D66, Douwe Hoogland en Hetty Janssen van de PvdA, Jan Waterlander van 50plus, (Atze Jan de Vries van de LC), Retze van der Honing (op de rug) van GrienLinks en Rinie van der Zanden van de Partij voor de Dieren.

GrienLinks stelt vragen over huisartsentekort in Fryslân

In het tv-programma Radar werd maandagavond 12 maart 2018 aandacht besteed aan het nijpende huisartsentekort in Fryslân. Het tekort is zelfs zo groot dat in Leeuwarden de meeste huisartsen een patiëntenstop hebben. De Statenfractie van GrienLinks heeft schriftelijke vragen gesteld over deze kwestie.
Fractievoorzitter Retze van der Honing: “Dat er een huisartsentekort is in onze provincie, is helaas niet nieuw. Maar het wordt alleen maar erger. De provincie heeft in september toegezegd een actieplan te zullen maken en wij willen graag weten hoe het daarmee is. Het is belangrijk zo spoedig mogelijk daadwerkelijk actie te ondernemen.”

Lees hier de vragen

GrienLinks in actie voor treinverbinding naar Zwolle

Retze van der Honing stelde tijdens de Statenvergadering op 28 maart 2018 vragen aan de gedeputeerde Johannes Kramer over de verbetering van de treinverbinding naar Zwolle.

Dit deed hij naar aanleiding van het gesprek dat de fracties GroenLinks Heerenveen,GroenLinks Weststellingwerf, PAL GroenLinks en de Statenfractie GrienLinks hadden met de regiodirectie van de NS op vrijdag 16 maart 2018. Tijdens dit gesprek werd de petitie die GroenLinks/GrienLinks had opgezet voor herstel van de treinverbinding naar Zwolle aangeboden. De petitie werd door ruim vierduizend mensen ondertekend.

De NS zegde toe nog voor de zomer een variant van een verbetering uit te werken voor de reizigers in Grou-Jirnsum, Akkrum en Wolvega die nu niet meer rechtstreeks met de trein naar Zwolle kunnen.

Lees hier meer over het gesprek met de NS-directie en het aanbieden van de petitie

Wordt Fryslân koploper circulaire economie?

Retze van der Honing pleitte tijdens de Statenvergadering op 28 maart 2018 voor een circulaire provincie Fryslân en wil graag een sterke visie en concrete doelen: “Gaan we zaken hergebruiken, minder grondstoffen verspillen of blijven wij de consumerende wegwerpmaatschappij?” Hij pleitte (met D66, PvdD en PvdA) om eerst de doelen goed en onderbouwd te formuleren in de beleidsbrief en de beleidsbrief daarna nog een keer te bespreken. Het amendement werd niet aangenomen. Toch stemde GrienLinks voor de beleidsbrief circulaire economie: “Dan gaan we er tenminste mee aan het werk, het is de hoogste tijd.”

Lees hier meer over het debat in de Staten

GrienLinks Statenfractie 058-2925805 058-2925805 www.grienlinks.nl