De Skieding (N358) aangepast aan een nieuwe vorm

GrienLinks is voor behoud van landschap en tegen het aanleggen van nieuwe wegen. Retze van der Honing heeft daarom in juni 2017 ingestemd met het opwaarderen van de bestaande weg De Skieding (N358), in plaats van het aanleggen van een geheel nieuw tracé door het landschap. Maar ook is GrienLinks voor het verhogen van de veiligheid en doorstroming op de bestaande wegen. Op de Statenvergadering van 25 april 2018 werden aanpassingen voorgesteld aan de Skieding, om die veiligheid en doorstroming te waarborgen.
Plus een aantal maatregelen die een ‘plus’ geven aan de omgeving. GrienLinks was voor deze aanpassingen.

Extra voorstellen uit de Staten
Van der Honing stemde voor een motie om meer geld voor onderzoek naar natuurmaatregelen uit te trekken (in het voorstel van GS stond 3 ton voor een landschapsplan, in de motie werd dat opgehoogd naar 5 ton). Deze motie (van de PvdD en PvdA) werd niet aangenomen.

Een CDA motie voor onderzoek naar een 2e ontsluiting voor het industrieterrein Lauwerskwartier, werd met steun van Grienlinks aangenomen (alleen D66 stemde tegen). Retze van der Honing: “Zo’n tweede ontsluiting op een industrieterrein is belangrijk voor de veiligheid. Wel vinden we dat de gemeente er substantieel aan moet bijdragen. Ook mag er niet getornd worden aan de afspraken die er met de bewoners zijn gemaakt. We stemmen voor dit onderzoek en bekijken de opties als ze aan ons worden aangeboden.”
Ook stemde de GrienLinks-fractie voor onderzoek naar een veetunnel, in combinatie met een faunapassage. Deze motie werd aangenomen.

Maatregelen de Skieding

Er worden een aantal kruispunten aangepakt. De kruispunten Poelbuurt, Heidelaan, Wildveld en Wildveld onverhard worden samengevoegd tot één kruispunt in combinatie met het afsnijden van de bochtencombinatie Surhuisterveen, de aansluiting Topweer wordt opgeheven, er worden achterpaden en voorpaden aangelegd. Ook zal er gebruik worden gemaakt van stil asfalt en er zal een landschapsplan worden opgesteld.