GrienLinks tegen snelvaren op het Burgumer Mar

GrienLinks wil geen snelle motorboten op het Burgumer Mar toestaan. Retze van der Honing: “Voor ons hoeft het niet. Het is een natuur- en stiltegebied, dat Burgumer mar, dat moet je gewoon niet willen.” In de Statenvergadering op 25 april 2018 lag er een verzoek van de gemeente Tytjerksteradiel aan de provincie om het snelvaren op het Burgumer Mar toe te staan. Een initiatiefgroep heeft de gemeente gevraagd of snelvaren weer mogelijk gemaakt kon worden.

De provincie moet toestemming verlenen vanuit de Wet Natuurbescherming en de Scheepvaartwet. Gedeputeerde Staten (GS) stelden voor om dit verzoek te behandelen als de ‘brede watersportvisie’ aan de orde is, begin 2019.

Van der Honing: “Als je het snelvaren dan toch moet onderzoeken, dan volgen wij de lijn van het college. En dan komt het in de bredere watersportvisie aan de orde. We zijn ook niet voor een pilot, zoals de VVD voorstelt, om dezelfde redenen.”

Van der Honing stemde ook niet voor een amendement van de FNP om alternatieven voor het snelvaren in NoordOostFryslân te onderzoeken. Gedacht werd aan o.a. het Djippegat en Fonejacht. Het amendement van de FNP werd wel aangenomen.

Het snelvaren is in 2003 door de provincie verboden in heel Fryslân, met uitzondering van een aantal zones. Die bevinden zich op het Sneekermeer, het Heegermeer, de Fluessen, het Slotermeer en het Tjeukemeer. Het Burgumer Mar valt daar dus niet onder. In deze zones mag alleen worden snelgevaren in de maanden juni tot en met september, tussen zonsopgang en zonsondergang. De provincie heeft deze zones ingesteld in verband met de veiligheid van alle watersporters. Ook het verbeteren en versterken van de natuur, het milieu en de rust speelde een grote rol.