Nieuwsbrief GrienLinks Statenfractie Fryslân april 2018

Beste nieuwsbrieflezer,

Retze van der Honing neemt in september afscheid van de Staten. Hij heeft dan 10 jaar in de Staten het woord gevoerd. En hoe! Na elke Statenperiode van vier jaar werd hij door zijn collega’s verkozen tot beste debater.
Van der Honing is in de raad van Heerenveen gekozen. Jan Atze Nicolai (ex-wethouder van Leeuwarden) zal hem in september opvolgen in de Staten.

Jochem Knol maakte tijdens de ledenvergadering van GrienLinks Fryslân op 21 april 2018 bekend te vertrekken als voorzitter. Hij heeft acht jaar met veel inzet de kar getrokken. Gerda Koopman (ex-raadslid Ooststellingwerf) volgt hem op als voorzitter. Op de ledenvergadering in september 2018 neemt Jochem afscheid.

Er is genoeg werk aan de winkel: in de Staten staan tot de zomer onderwerpen als landbouw, windenergie, ons initiatiefvoorstel voor de veenweiden en de aanleg van het natuurnetwerk (EHS) op de agenda. En na de zomer de omgevingsvisie. Meedenken is van harte welkom! Ook bij de gemeenteraadsfracties van GroenLinks is alle steun welkom. Bel of mail ons gerust.
Lokaal, provinciaal, landeljk, alles kan.

Initiatiefvoorstel zes partijen voor balans landbouw, natuur en milieu in veenweiden

“Het tij keert”, zegt Retze van der Honing van de GrienLinks Statenfractie. ”We hebben met zes partijen (50PLUS, ChristenUnie, D66, GrienLinks, Partij van de Arbeid en Partij voor de Dieren ) een initiatiefvoorstel (met beleidsonderlegger) geschreven, waarmee we een omslag tot stand willen brengen in omgaan met natuur en milieu in Friesland. In de samenleving ontstaat steeds meer reuring over het verlies aan biodiversiteit, de problemen met het klimaat, milieu en landschap, over voedsel en hoe dat geproduceerd wordt. Maar ook bij de boeren en in de politiek ontstaat – eindelijk – beweging. We hopen op nog meer inzet vanuit de samenleving en de rest van de Staten voor het realiseren van deze omslag.”

Meer lezen over het voorstel?

Retze van der Honing, fractievoorzitter GrienLinks Statenfractie

Provincie sluit aan bij statiegeldalliantie

De provincie Fryslân sluit zich aan bij de Statiegeldalliantie. Alleen de VVD en de PVV stemden tegen de motie die in de Friese Staten op 25 april 2018 werd ingediend door de SP, GrienLinks, PvdA, PvdD, FNP, ChristenUnie en D66. GrienLinks vindt statiegeld invoeren op kleine flesjes en blikjes erg belangrijk. Retze van der Honing: “Plastic flesjes en blikjes zijn op dit moment verantwoordelijk voor zo’n 40 procent van het zwerfafval…”.

Meer lezen?

De Skieding (N358) aangepast

GrienLinks is voor behoud van landschap en tegen het aanleggen van nieuwe wegen. Retze van der Honing heeft daarom in juni 2017 ingestemd met het opwaarderen van de bestaande weg De Skieding (N358), in plaats van het aanleggen van een geheel nieuw tracé door het landschap. Maar GrienLinks is ook voor het verhogen van de veiligheid en doorstroming op de bestaande wegen. Op de Statenvergadering van 25 april 2018 werden aanpassingen voorgesteld aan de Skieding, om die veiligheid en doorstroming te waarborgen. Plus een aantal maatregelen die een ‘plus’ geven aan de omgeving. GrienLinks was voor deze aanpassingen.

Meer lezen?

Evaluatie Fries Merenproject wordt brede watersportvisie

Ondanks dat er bijna een half miljard euro in het Friese Merenproject is gestoken, wordt het project slechts op grote lijnen geëvalueerd. Gedeputeerde Klaas Kielstra gaf in de Statenvergadering van 25 april 2018 aan haast te willen maken met een brede watervisie. Hoewel GrienLinks fractievoorzitter Retze van der Honing zeker vóór een brede, integrale watervisie is, is hij het er niet mee eens dat er maar een beperkte evaluatie komt van het project. “Er is afgesproken dat er een eindevaluatie zou komen. De Staten moeten bereid zijn verantwoording af te leggen over dit grote project. Ook over de effectiviteit van maatregelen op het gebied van ecologie en duurzaamheid.” Daarom diende hij een amendement in voor extra onderzoek.

Verder lezen?

GrienLinks tegen snelvaren op Burgumer Mar

GrienLinks wil geen snelle motorboten op het Burgumer Mar toestaan. Retze van der Honing: “Het is een natuur- en stiltegebied, dat Burgumer Mar, dat moet je gewoon niet willen.” In de Statenvergadering op 25 april 2018 lag er een verzoek van de gemeente Tytjerksteradiel aan de provincie om het snelvaren op het Burgumer Mar toe te staan. Een initiatiefgroep heeft de gemeente gevraagd of snelvaren weer mogelijk gemaakt kon worden. Gedeputeerde Staten willen het onderzoeken in de ‘brede watersportvisie’ (begin 2019).

Verder lezen?

Ruzie over het beheer van de oevers

In de Staten op 25 april 2018 werd een startnotitie besproken over het beheer van de oevers van de vaarwegen. Er is al lang onduidelijkheid over wie verantwoordelijk is voor welke oever. Het voorstel van Gedeputeerde Staten (GS) moest een aanzet voor een oplossing bieden. Dat leverde flink ruzie op met het Wetterskip en de gemeenten. Ook de Staten waren niet tevreden over de aanpak van GS en pasten het voorstel aan via een amendement. GS moet nu meerder varianten van eigenaarschap onderzoeken dan ze in eerste instantie voorgesteld hadden. GrienLinks-fractievoorzitter Retze van der Honing stemde voor het amendement om het beter uit te zoeken.

Meer weten over het oeverbeheer?

GrienLinks Statenfractie 058-2925805 058-2925805 www.grienlinks.nl