GrienLinks geërgerd over vertraging insectennetwerk

GrienLinks is niet te spreken over het feit dat de Gedeputeerde Staten nog steeds geen actieplan hebben gemaakt voor een insectennetwerk, terwijl de insecten massaal uitsterven. Van der Honing: “Dit college doet nog niets. De hele insectenpopulatie sterft uit en het college blijft op haar handen zitten!”

Fractievoorzitter Retze van der Honing diende in november 2017 een motie in namens GrienLinks samen met de PvdA en de SP om de groei van het aantal insecten weer te stimuleren. Deze werd breed aangenomen. Van der Honing: “Daar staat in dat er een actieplan afgesproken én uitgevoerd moet worden dat de groei van het aantal insecten stimuleert. Op korte termijn zou er een netwerk van insectvriendelijke gebieden gecreëerd worden en er zou een denktank van deskundigen vaststellen welke maatregelen er daarnaast op de lange termijn nodig zijn. Dit moet allemaal uitgevoerd zijn vóór maart 2019. Dat betekent natuurlijk dat dat actieplan er begin 2018 moest zijn. Zo is dat ook besproken in de Statenvergadering. Maar nu maakt het college er ineens een woordenspelletje van. Ze willen nu pas in maart 2019 het actieplan indienen. Dan is er dus alleen nog maar gepraat en nog geen netwerk gecreëerd. Zo laten ze gewoon weer een jaar schieten!” GrienLinks wil dat het college nu met spoed werk maakt van de motie. “We hebben gisteren allemaal in de krant kunnen lezen hoe slecht het wel niet gesteld is met de insecten. Er moet nú actie komen. Nog langer wachten is niet alleen slecht voor de insecten, maar ook voor de weidevogels. Die populatie gaat ook steeds verder achteruit, omdat de kuikens meer insecten nodig hebben als voedsel. We kunnen er iets aan doen. Maar dan moet het college wél haar werk uitvoeren!”