Groen hart voor water?

Kandidaat worden voor Water Natuurlijk in het Wetterskip bij verkiezingen 2019!

Beste GroenLinks leden, 
 
Op 20 maart 2018 zijn er naast Provinciale Statenverkiezingen ook verkiezingen voor het Waterschap. GroenLinks doet niet zelfstandig als partij mee aan de Waterschapsverkiezingen, maar steunt van harte het samenwerkingsverband Water Natuurlijk. We sturen de oproep voor kandidaten daarom aan jullie door. Meer weten over Water Natuurlijk en waar zij voor staan? Kijk op www.waternatuurlijk.nl/fryslan
 
Water Natuurlijk is op zoek naar gemotiveerde kandidaten met een groen hart voor water voor de kieslijst van deze  verkiezingen. 

 Kandidaten die bereid zijn aan het waterschapsbestuur deel te nemen om de belangen van natuur, milieu, landschap en recreatie nog meer kracht bij te zetten. Maar ook kandidaten die vooral de lijst willen ondersteunen, dus wel wat lager op de lijst willen staan. 
 
Water Natuurlijk Fryslân heeft 1 mei 2018 de kandidaatstelingsprocedure geopend. De aanmeldingstermijn loopt tot 10 juni.
 
Voor vragen over de kandidaatstelling of een aanmeldingsformulier:
Regiobestuur Water Natuurlijk Fryslân, Paul van de Vegt (wnfryslan@hotmail.com)
 
Met vriendelijke groet, 
 
Provinciaal bestuur en Statenfractie GrienLinks
Gerda Koopman (voorzitter bestuur)
Retze van der Honing (fractievoorzitter)

Meer informatie: 
 
Water Natuurlijk is een landelijke vereniging voor en door inwoners. Wij zijn in 2008 opgericht door onder andere Natuurmonumenten, de 12 Landschappen, Sportvisserij Nederland, de 12 provinciale natuur- en milieufederaties, Vogelbescherming, IVN en bond Heemschut. Wij zijn een bijzondere waterschapspartij, want wij hebben geen politieke kleur. Wat ons bindt is een passie voor landschap, natuur, duurzaamheid, cultuurhistorie, sportvisserij, genieten op en rond het water.
Klimaatbestendige steden en dorpen, bloemrijke dijken, ecologisch sloot- en peilbeheer, klimaat neutrale afvalwaterzuivering en recreatief medegebruik, het zijn maar een paar voorbeelden van waar we ons voor inzetten.
 
Water Natuurlijk zit momenteel met 3 personen in het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân. Om de belangen van natuur, milieu, landschap en recreatie nog meer kracht bij te zetten willen we dat aantal natuurlijk uitbreiden! 
 
Is dit iets voor jou? Of heb je nog vragen? We spreken je graag!
Voor vragen over de kandidaatstelling of aanvragen van het aanmeldingsformulier:
Regiobestuur Water Natuurlijk Fryslân, Paul van der Vegt (wnfryslan@hotmail.com)
De aanmeldingstermijn loopt van 1 mei tot 10 juni.
 
Kijk ook op www.waternatuurlijk.nl/fryslan