GL wil op korte termijn actieplan insectennetwerk

GrienLinks fractievoorzitter Retze van der Honing was in de Statenvergadering van 23 mei 2018 niet te spreken over het feit dat het college de GrienLinksmotie voor een insectennetwerk wilde beschouwen als afgehandeld. “Ik ben er gewoon kwaad om en ik snap niet hoe het college dit kan laten gebeuren, dat het op de afvoerlijst staat”, zei hij. Hij diende dan ook een amendement in om de motie niet af te voeren.

In de Statenvergadering van 8 november 2017 was de motie die GrienLinks samen met SP en PvdA indiende voor een insectennetwerk breed aangenomen. Hierin worden Gedeputeerde Staten verzocht plannen voor het creëren van een insectennetwerk vóór maart 2019 uit te voeren. De gedeputeerde heeft daarbij toegezegd om in januari 2018 met een actieplan te komen. Dit actieplan is tot nu toe, tot verontwaardiging van GrienLinks, niet gemaakt. In de beantwoording van het college in een brief van 30 januari wordt de datum waarop de motie moet zijn uitgevoerd ineens opgevoerd als datum waarop de gedeputeerde het actieplan wil voorleggen. Dat betekent dat het college pas in maart 2019 met een actieplan wil komen.

Van der Honing: “Onbegrijpelijk! Uit onderzoek blijkt dat ruim 70% van de insecten verdwenen zijn. Ook experts van Natuurmonumenten en hoogleraar Dicke in Wageningen, toch ook niet de minsten, hebben vorige week weer de noodklok geluid. “Met de huidige insectensterfte is er over één generatie alleen nog dode natuur”, zeggen ze. Als er geen insecten meer zijn, sterven immers ook vogels, omdat ze te weinig voedsel hebben. En vervolgens ook grotere zoogdieren. Zo stort volgens de experts de hele piramide in. Er moet dus zo snel mogelijk een radicale omslag komen, maar de gedeputeerde heeft nog steeds geen haast.

Er zijn meer moties die niet uitgevoerd worden terwijl ze wel aangenomen zijn, maar van alle moties die nog niet uitgevoerd zijn, vind ik dit de vervelendste. Het is vijf voor 12. Ook in het presidium en door de griffie is al geconstateerd dat het actieplan nog niet voorgelegd was en nu staat het op de lijst om af te voeren. Ik ben er gewoon kwaad om en ik snap niet hoe het college kan laten gebeuren dat dit op de afvoerlijst staat. Ik vind het niet van respect getuigen voor deze Staten. Mede namens de partijen de motie met ons ingediend hebben, dien ik een amendement in om de motie niet af te voeren.” Dit amendement werd aangenomen.

De gedeputeerde Johannes Kramer mocht kort reageren en gaf aan dat het college volgende week naar buiten zal komen met de uitwerking van de motie. Uiteraard blijven we dit volgen.