Nieuwsbrief GrienLinks Statenfractie Fryslân mei 2018

Beste nieuwsbrieflezer,

Rik Grashoff (GroenLinks Tweede Kamerlid) komt op zaterdag 2 juni naar Fryslân. Eerst om 11.00 uur naar het SAM Waadhoeke café in Ried over wat een gemeente kan doen voor meer biodiversiteit en daarna sluit hij aan bij de manifestatie in Harlingen tegen gas- en zoutwinning. Meepraten of demonstreren? Lees hier meer.

Het tij keert, zei Retze van der Honing al bij het presenteren van het initiatiefvoorstel van zes Friese partijen (50plus, ChristenUnie, D66, GrienLinks, PvdA en PvdD) voor natuurherstel in het veenweidegebied. Het debat in de Staten op 23 mei 2018 over het initiatiefvoorstel was fel, inhoudelijk, maar leverde nog geen meerderheid op. We hopen in de Statenvergadering van 18 juli 2018 (want dan staat het onderwerp weer op de agenda) wel op resultaat.

Ook op de Statenagenda binnenkort: Windpark Nij Hiddem Hou, vaarwegen en havens, duurzame landbouwdeal, aanleg natuurnetwerk en de kadernota.

Doe mee! Bel of mail ons gerust. Lokaal, provinciaal, landelijk, alles kan.

Fel debat over initiatiefvoorstel natuurherstel veenweiden

Het door zes (!) partijen samen gemaakte initiatiefvoorstel voor herstel van de natuur en biodiversiteit in het veenweidegebied werd door de partijen op 23 mei 2018 voorlopig teruggetrokken na een fel maar inhoudelijk debat in de Staten. Retze van der Honing: “Vanwege een ‘vijandig amendement’ van de coalitie, dat het besluit van het initiatiefvoorstel volledig zou wijzigen, trekken we het voorstel op dit moment in. Mijn fractie is trots op de tekst van het initiatiefvoorstel. Het pakt de problemen aan rond de dramatische teruggang van de biodiversiteit, de problemen met de bodemdaling en de grondwaterstand en biedt kansen voor een andere landbouw in de toekomst. We hebben geen tijd meer om nóg 20 jaar te praten.”

Meer lezen over het debat?

Places of Hope

Als je hieronder op de afbeelding klikt, kun je een filmpje kijken dat gemaakt is door het project Places of Hope van de Culturele Hoofdstad. In het filmpje wordt heel duidelijk uitgelegd hoe het anders kan met het water, de natuur, recreatie en landbouw in het veenweidegebied. #itkinwol #verrassendeplannen

GL wil op korte termijn actieplan voor insectennetwerk

GrienLinks fractievoorzitter Retze van der Honing was in de Statenvergadering van 23 mei 2018 niet te spreken over het feit dat het college de GrienLinksmotie voor een insectennetwerk wilde beschouwen als afgehandeld. “Ik ben er gewoon kwaad om en ik snap niet hoe het college dit kan laten gebeuren, dat het op de afvoerlijst staat. Er is in de praktijk nog niks gebeurd”, zei hij. Hij diende dan ook een amendement in om de motie niet af te voeren.
In de Statenvergadering van 8 november 2017 was de motie die GrienLinks samen met SP en PvdA indiende voor een insectennetwerk breed aangenomen.

Meer lezen?

Internet? Snel een beetje!

Van der Honing: “Snel genoeg internet is nodig voor school, werk, werk zoeken, etc. Je zoekt er informatie op en deelt er sociale contacten. De samenleving digitaliseert met grote stappen. En dan moet het niet zo zijn dat je afgesloten bent van zo’n groot en veel gebruikt medium omdat je op het platteland woont”. De Noordelijke Rekenkamer (NRK) heeft onderzoek naar de problemen uitgevoerd en diverse aanbevelingen gedaan. In de Statenvergadering van 23 mei 2018 stelde het college voor om alle aanbevelingen over te nemen. GrienLinks stemde daar vóór en diende twee amendementen mee in. Een voor betaalbaar internet en het andere om van internet een nutsvoorziening te maken. Een oude wens van Van der Honing.

Lees hier meer over het debat in de Staten

Manifestatie tegen gas- en zoutwinning in Harlingen op zaterdag 2 juni van 11.00-14.00

#SamenTegenGas – onder die kreet wordt zaterdag 2 juni een groot gezamenlijk protest gehouden. Hart voor de Waddenzee? Wees er ook bij! Rik Grashoff (GL Tweede Kamerlid) is er ook.
Het protest komt voort uit een brede samenwerking van organisaties en lokale actiegroepen die zich inzetten om mijnbouwschade te stoppen. Hoog op de agenda staat de Waddenzee, waar steeds meer gasbedrijven jagen op ‘kleine velden’ en óók grootschalige zoutwinning op stapel staat.
Zowel gaswinning als zoutwinning veroorzaken onbeheersbare bodemdaling – en of het nou op bewoond gebied is, of onder ons enige Werelderfgoed-natuurgebied, de gevolgen van deze wegzakking zijn wat ons betreft onacceptabel.

Meer weten?

GrienLinks Statenfractie 058-2925805 058-2925805 www.grienlinks.nl