Energietransitie moet hand in hand gaan met maatschappelijk draagvlak

Te Gast in Leeuwarder Courant op 17 juli 2018 van Retze van der Honing: “Het gaat niet goed met onze aarde. Een uitgelekt VN rapport meldde onlangs dat “als er geen snelle en verstrekkende maatregelen” worden genomen, de aarde meer dan 1,5 graden opwarmt tot 2040. Dat lijkt misschien best prettig, een iets warmer klimaat, maar de gevolgen zijn desastreus. We zullen dan ook met elkaar de omslag moeten maken naar het opwekken en gebruiken van schone energie.

Wij staan daarom absoluut achter de opgave van het Rijk dat in 2020 in Fryslân 530,5 MW aan windenergie opgewekt moet worden. Maar die opgave moet volgens ons wel hand in hand samengaan met zoveel mogelijk maatschappelijk draagvlak. Dus samen met de omwonenden afspraken maken op het gebied van zeggenschap, proces, vergoedingen, participatie en het delen van winsten.En daar moeten de projectontwikkelaars zich aan houden. Dat was in eerste instantie ook de bedoeling via het project Fryslân Foar de Wyn. Maar in 2014 besloot het toenmalige college in één klap een streep door dat plan te zetten en alléén nog maar nieuwe windmolens op land toe te staan in Nij Hiddum Houw. Vervolgens werd besloten dat het zou gaan om 9 molens van 208 meter hoog.

Terwijl er op andere plekken, bijvoorbeeld in een dorp als Reduzum waar bewoners graag een nieuwe windmolen met meer opbrengst willen plaatsen, niet eens 5 meter (!) bij mag. Reduzum, op duurzaamheidsgebied een nationaal voorbeeld. Begrijpt u het nog?

Omwonenden van Nij Hiddum Houw voelen zich totaal niet betrokken in de besluitvorming. In twee hoorzittingen hebben zij, met knipperende verlichting op hun hoofden, hun zorgen geuit over geluidshinder, slagschaduw en knipperende obstakelverlichting. Velen zien wel in dat de energietransitie nou eenmaal noodzakelijk is. Ze willen alleen niet zúlke hoge windmolens en ook niet alle windenergie op land alleen maar daar. Ze willen dat de molens lager worden dan 150 meter, zodat er geen wit flitsende obstakelverlichting op hoeft. Kan dat? Volgens de coalitie niet. Zij houden vast aan: “We hebben dit nu eenmaal afgesproken in 2014, dus doen we het zo.” De gedeputeerde wil best nog overleggen met de initiatiefnemers of de molens misschien íéts lager kunnen, met dezelfde opbrengst, en of ze misschien nog een iets hogere vergoeding willen geven, maar veel meer zit er niet in. Maar volgens ons kan het wél en dat zullen we in de Statenvergadering van 18 juli ook voorstellen. Door de molens in Nij Hiddum Houw te verlagen naar maximaal 149 meter, zodat de obstakelverlichting eraf kan.

Door een deel van het aantal MW te realiseren door dorpsmolens elders wél toe te staan. En door te kijken naar kansrijke gebieden waar je ook molens kunt plaatsen. Sámen met de omgeving en mét de Friese spelregels. Deze molens worden in principe na 27 jaar weer afgebroken en kunnen we kijken wat, met voortdurend nieuwe technologie, dan de beste oplossing is. Maar voor nu willen we mét elkaar de omslag maken naar schone energie. Zodat we ook op langere termijn kunnen blijven genieten van de Friese natuur en niet de rekening doorschuiven naar onze kinderen.

Retze van der Honing

Fractievoorzitter GrienLinks

Eén antwoord op “Energietransitie moet hand in hand gaan met maatschappelijk draagvlak”

  1. Tja , al meer dan 10 jaar wordt er gewerkt aan Windpark Nij Hiddum Houw. Er is goed geluisterd naar de Omgevings Advies Raad. Op het allerlaatste moment, kan je niet zo maar veranderen naar kleinere molens. Er waren 3 mogelijkheden 16 kleine turbines van elk 3 MW. of 11 turbines. Uiteindelijk is door o.a. OAR gekozen voor zo weinig mogelijk turbines, dus 9 turbines. De verhouding mast tot de wiekdiameter moet ongeveer gelijk zijn, dat is het mooiste. Dat er knipperlichten op komen, dat is vervelend. Denk ook aan de eisen van defensie. Er is uitgebreid overleg gevoerd, wat mogelijk was volgens defensie. Deze 9 turbines zijn voor defensie toelaatbaar. 16 kleine turbines van 3 MW zou defensie niet toestaan. Wees eerlijk, is een iets lagere mast wel zo veel beter? De verhoudingen worden minder gunstig. Het verschil in masthoogte is niet waarneembaar. De mensen die om de turbines wonen zien nu dat er 16 turbines uit hun omgeving verdwijnen.
    Wat betreft meer geld voor mensen die in het gebied wonen. Daar werd natuurlijk al rekening mee gehouden. Er is een turbine losgeweekt. Het is een heel grote turbine voor de bevolking om de turbines van Wons Cornwerd en Zurich. Hoe zou de bevolking van deze turbine kunnen profiteren. Aandeelhouders moeten geld inleggen, wat de meeste mensen niet hebben. Laat nu gezocht worden naar de mogelijkheid om te profiteren van die omgevingsturbine. Laat GL meedenken en NUON de molen laten betalen en de bevolking laten profiteren van de baten. Dat zijn oplossingen waar iedereen blij van is.

Reacties zijn gesloten.