Windmolens samen met mienskip

werkbezoek
“Natuurlijk kan het wel anders. De energietransitie, inclusief windmolens, moet hand in hand gaan met maatschappelijk draagvlak”, aldus fractievoorzitter Retze van der Honing. Net als drie weken geleden stond het omstreden windmolenpark van Nij Hiddum Houw op de agenda tijdens de Provinciale Statenvergadering van 18 juli 2018. Van der Honing diende tijdens zijn laatste debatdag in de Staten opnieuw een alternatief plan in dat kon zorgen voor meer draagvlak in Nij Hiddum Houw: een amendement om de tiphoogte te verlagen naar maximaal 149 meter, zodat de topverlichting eraf kan. Samen met een motie om dorpsmolens toe te staan en een motie voor windmolens in kansrijke gebieden, mét participatie en goede regelingen voor omwonenden.

Energietransitie met maatschappelijk draagvlak
Van der Honing: “Als GrienLinks zijn we bij uitstek voor windenergie en 100% draagvlak voor windmolens krijgen lukt niet. Maar draagvlak is wel nodig. We staan aan het begin van een energietransitie. Daarom is het juist van belang dat je mienskip erin meeneemt. Hoe je ook kijkt, die energietransitie komt er. Dus we zullen dat pad op moeten, maar we moeten dat goed doen, samen met de mienskip. Het is belangrijk om te zorgen dat de samenleving er ook de vruchten van plukt. Als na overleg van de gedeputeerde met de initiatiefnemers de molens in Nij Hiddum Houw van 208 meter naar 185 meter gaan, doen we niet echt iets. Zeker als je kijkt naar een dorp als Reduzum, waar geen eens 5 meter bij mag. De gedeputeerde is na overleg teruggekomen, maar niet met genoeg. Veel omwonenden van Nij Hiddum Houw zijn zelf ook voor die energietransitie. Maar ze willen deze megamolens in ieder geval lager hebben dan 150 meter, zodat de obstakelverlichting er niet op hoeft. En bij 185 meter moet die er nog steeds op.

Kan het dan niet anders? De coalitie zegt van niet, want ze hebben eerder (lees hier meer) besloten dat alle nieuwe grotere windmolens op land bij Nij Hiddum Houw moeten komen en verder nergens. En die afspraak hebben ze “nou eenmaal’ gemaakt. Kan het echt niet anders? Natuurlijk wel. Door voor onze oplossing te stemmen: een amendement dat de negen dorpsmolens maximaal 149 meter mogen zijn, zodat de obstakelverlichting eraf kan (ingediend door GrienLinks en mede door D66 en PvdD). En twee moties om dorpsmolens (ingediend door GrienLinks en mede door D66, PvdD, PvdA, Statenlid Schukking en FFP) en molens in kansrijke gebieden wél toe te staan. Maar dan hand in hand met maatschappelijke draagkracht en goede regelingen voor omwonenden. Zodat omwonenden ervan profiteren en we mét elkaar de energietransitie realiseren.

Alternatief voor topverlichting
En dan hebben we ook nog een baat-het-niet, schaadt-het-niet motie (ingdiend door GrienLinks en mede door PvdA, SP, CDA en VVD). Mochten de Staten vandaag toch onverhoopt besluiten tot windmolens in Nij Hiddum Houw van maximaal 188 meter, dan verzoeken we om een alternatief voor de hinderlijke topverlichting. Daar bestaan al alternatieven voor, zoals infrarood licht of naderingsdetectie, die onderzocht worden. Wij vragen het college om bij het ministerie erop aan te dringen om te zorgen dat er een alternatief komt. En om de initiatiefnemers van Nij Hiddum Houw te verzoeken om dat alternatief vervolgens toe te passen. Zodat heel Nederland daarvan kan profiteren en de omwonenden van Nij Hiddum Houw ook.”

Uitslag stemming
Helaas haalden het amendement voor 149 meter en de motie voor dorpsmolens het niet. GrienLinks, PvdA, PvdD, D66, ChristenUnie, 50PLUS, FFP en Statenlid Schukking stemden voor, maar SP, FNP, CDA en VVD stemden tegen. Ook de motie voor windmolens in kansrijke gebieden haalde het niet. GrienLinks, PvdA, PvdD, ChristenUnie, FFP en Statenlid Schukking stemden voor, maar SP, FNP, D66, 50 PLUS, CDA en VVD stemden tegen. De motie om bij het ministerie aan te dringen op een alternatief voor topverlichting haalde wél een zeer ruime meerderheid. Alleen de PVV stemde tegen.

Doordat coalitiepartijen VVD, CDA, FNP en SP, en oppositiepartij ChristenUnie vóór het Provinciaal Inpassingsplan van Nij Hiddum Houw stemden, komt het windpark er toch, met molens van maximaal 188 meter.