Nieuwsbrief GrienLinks Statenfractie Fryslân juli 2018

Beste nieuwsbrieflezer,

Op 18 juli 2018 werd Jan Atze Nicolai vlak voor de Statenvergadering geinstalleerd als commissielid. Hij gaat Retze van der Honing op 26 september opvolgen als Statenlid.

Retze van der Honing deed op 18 juli zodoende zijn laatste Statenvergadering. Met taaie en lastige onderwerpen op de agenda. Een groene meerderheid in de Staten is meer dan ooit nodig. Nu is de tijd, want de discussie over natuur, landbouw, klimaat en biodiversiteit wordt volop gevoerd in de samenleving. In maart 2019 zijn de Statenverkiezingen.

Wil je bijdragen aan deze omslag? Dat kan op heel veel manieren: je aanmelden als Statenlid, secretaris of gewoon lid worden van het provinciale bestuur, helpen bij het schrijven van het verkiezingsprogramma, hele leuke campagnedingen bedenken.. #tijdvoorverandering

Doe mee! Bel of mail ons gerust. Lokaal, provinciaal, landelijk, alles kan.


Jan Atze Nicolai en Retze van der Honing bij de voorbereiding van de Statenvergadering op 18 juli 2018

Windmolens bij Nij Hiddum Houw komen er

“Natuurlijk kan het wel anders. De energietransitie, inclusief windmolens, moet hand in hand gaan met maatschappelijk draagvlak”, aldus Retze van der Honing. Net als drie weken geleden stond het omstreden windmolenpark van Nij Hiddum Houw op de agenda tijdens de Provinciale Statenvergadering van 18 juli 2018. Van der Honing diende opnieuw een alternatief plan in dat kon zorgen voor meer draagvlak in Nij Hiddum Houw. Het plan van GrienLinks werd niet aangenomen. Wel werden de molens enigszins verlaagd (naar 188 meter). Een motie van GrienLinks voor een alternatief voor de topverlichting werd wel aangenomen.

Lees hier meer over dit debat en de molens
Lees hier de Te Gast van Retze van der Honing

1,25 miljoen euro voor het Veenweidegebied

Het gaat niet goed met het veenweidegebied. Dat is duidelijk. Het verdroogt. Het zakt. Het stoot ontzettend veel Co2 uit. Huizen verzakken. Wegen ook. Wormen en insecten vinden er niet wat ze nodig hebben en leggen het loodje. Weidevogels sterven er. En als het zo door gaat, is er straks geen veen meer, maar zand. “Wat voorligt is een echte tussenstap”, zei Retze van der Honing tijdens de behandeling van een voorstel van Gedeputeerde Staten op 18 juli 2018, “wat inhoudt dat het eigenlijk nergens over gaat. Er wordt nu alleen ter besluit voorgelegd om 1,25 miljoen euro op te nemen in de begroting, zonder dat we precies weten waarvoor. Dat is jammer omdat de veenweide echt om actie vraagt”. Hij stemde wel voor het gevraagde bedrag. Over een half jaar staat het uitvoeringsprogramma veenweiden 2020-2030 op de agenda. Plus het door zes oppositiepartijen (waaronder GrienLinks) ingediende initiatiefvoorstel voor een trendbreuk in natuurherstel in het veenweidegebied.

Willen we meer of minder natuur in Fryslân?

“We horen dit college heel vaak zeggen dat ze gaan investeren om in de top 3 van de provincies te komen. En hier hebben we een onderwerp – de aanleg van meer natuur – waar we dat nu een keer niet horen… Als je geld tekort komt om je gestelde doelen te halen, kun je kiezen om meer geld te zoeken of de doelen naar beneden bij te stellen. Nu gaat het over de natuur en stelt dit college de doelen naar beneden bij. Het kan wel met minder natuur, vindt dit college. Terwijl de biodiversiteit achteruit holt en bijen en insecten sterven. Voorzitter, we gaan de verkeerde kant op”, zo zei Retze van der Honing in de Statenvergadering op 18 juli 2018. Hij diende twee moties in: een voor een rapportage over biodiversiteit en een motie om meer geld te gaan zoeken in de begroting. Uiteindelijk worden er drie scenario’s uitgewerkt, twee door het college en een door de ‘groene’ organisaties. Over een half jaar kunnen de Staten kiezen voor minder, meer of nog meer natuur.

Verder lezen?

Secretaris voor het bestuur gezocht!

Wie wil het provinciale partijbestuur versterken in deze belangrijke tijd voor de provinciale verkiezingen in maart 2019?
Omdat de huidige secretaris vanwege omstandigheden is gestopt, zijn we per direct op zoek naar een nieuwe secretaris. Het gaat om een leuke, veelzijdige vrijwilligersfunctie voor – tot de verkiezingen – minimaal 12 uur per maand. Na deze verkiezingen vermindert dat naar minimaal 6 uur per maand.

Heb je belangstelling of ken je iemand die belangstelling heeft? Laat het ons weten!

Lees hier meer over de vacature

Statenlid worden? Het kan nu!

Op 20 maart 2019 vinden de verkiezingen voor de leden van de Provinciale Staten plaats. Het provinciaal bestuur van GrienLinks zoekt kandidaten die op de lijst voor deze verkiezingen willen staan. Dus: heb je ambities om het GrienLinks-gedachtegoed uit te dragen, heb je politieke aspiraties en wil je een bijdrage leveren om van GrienLinks een brede partij te maken, dan is dit je kans!

Kijk hier hoe je je kunt aanmelden of meer informatie hierover kunt krijgen

GrienLinks Statenfractie 058-2925805 058-2925805 www.grienlinks.nl