Nieuwsbrief GrienLinks Statenfractie Fryslân oktober 2018

Beste nieuwsbrieflezer,

Op 26 september 2018 nam Retze van der Honing afscheid na tien jaar voor GrienLinks in de Staten te hebben gezeten. Zowel in 2011 als in 2015 (na elke periode van vier jaar) door zijn collega’s verkozen tot beste debater. Een oude rot in het vak met een groot hart. En met een niet aflatende inzet voor een groene en linkse samenleving. Hij gaat verder als raadslid in Heerenveen voor GroenLinks.

Hij ontving van zijn fractie en zijn collega’s uit de Staten een heuse glossy: de RETZE.

Lokaal, provinciaal, landeljk, alles kan.

Retze krijgt het tijdschrift RETZE.

Jan Atze Nicolai geïnstalleerd als Statenlid voor GrienLinks

Op 26 september 2018 werd in dezelfde vergadering afscheid genomen van Retze van der Honing en werd Jan Atze Nicolai geïnstalleerd als nieuw Statenlid voor GrienLinks. Hij kreeg de hartelijke felicitaties en moest gelijk zwaar aan de bak met de Omgevingsvisie (zie hieronder).

Kijk hier voor de foto van de installatie

Stevige inzet nodig voor een groene samenleving

“Er is een stevige inzet nodig om daadwerkelijk de omslag te maken naar een groene samenleving. In de omgevingsvisie geven we aan welke kant we uitwillen met Fryslân. Dit is onze kans om die omslag concreet in te zetten. Daarom moet in de omgevingsvisie het primaat bij de ecologie liggen, bij het herstel van de biodiversiteit, en niet bij de economie.” Dit zei net geinstalleerd GrienLinks Statenlid Jan Atze Nicolai op 26 september 2018 bij het bespreken van het zogenaamde ‘koersdocument’ (punt 7b) voor de (ontwerp)omgevingsvisie.

Weten welke moties Jan Atze indiende?

Ondersteuning voor de mienskip, over geld voor Doarpswurk en dorpshuizen

“De mienskip is er niet voor ons, maar de overheid is er voor de mienskip. En de mienskip heeft ondersteuning nodig. Vooral voor vrijwilligers”, betoogde GrienLinks fractievoorzitter Jan Atze Nicolai tijdens zijn eerste debat in de Provinciale Statenvergadering op 26 september 2018. Hij diende daarom onder meer een amendement van de PvdA mee in voor het inhoudelijk en financieel borgen van ondersteuning van Doarpswurk.

Lees hier meer over het debat

In maart 2019 zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Als GroenLinks lid in Fryslân kunt u stemmen over de mensen die op de kandidatenlijst komen te staan en over het verkiezingsprogramma. Dus kom vooral naar de ledendag op zaterdag 24 november ergens in Leeuwarden (de hele dag,

In maart 2019 zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Als GroenLinks lid in Fryslân kunt u stemmen over de mensen die op de kandidatenlijst komen te staan en over het verkiezingsprogramma. Dus kom vooral naar de ledendag op zaterdag 24 november ergens in Leeuwarden (de hele dag, van ’s morgens tot eind van de middag) (exacte locatie en definitieve uitnodiging volgen). Een zaal vol GroenLinksers, wie wil dat nou niet? Dus let op je mail!

GrienLinks Statenfractie 058-2925805 058-2925805 www.grienlinks.nl