Maak van Fryslân een regenboogprovincie – teken de petitie

Vandaag, op Coming Out Day, wordt door alle provincies de regenboogvlag gevoerd, behalve door de provincie Fryslân. Ook zijn in de vorige periode de provinciale subsidies voor het COC en Tumba stopgezet. Als gevolg daarvan kunnen er minder (seksuele) diversiteitslessen op scholen worden gegeven. En dat in een tijd waarin discriminatie en uitsluiting weer toenemen. GrienLinks vindt dit onacceptabel en heeft daarom het initiatief genomen om samen met de statenfracties van de PvdA, D66, Partij voor de Dieren en SP een petitie te starten. Met het ondertekenen van de petitie steun je de oproep om van Fryslân een regenboogprovincie te maken.

Teken hier de petitie

De initiatiefnemers GrienLinks, PvdA, D66, Partij voor de Dieren en SP: “Dagelijks worden mensen gediscrimineerd vanwege seksuele geaardheid, geloof en afkomst. Wij vinden dat iedereen erbij hoort en dat je dat als overheid ook zichtbaar moet uitdragen. Wij zijn nu de enige provincie die geen regenboogprovincie is. Onacceptabel. Daar willen we verandering in brengen. Met het verzamelen van handtekeningen willen we laten zien dat we een regenboogprovincie willen zijn. Hopelijk lukt het na de Statenverkiezingen op 20 maart 2019 om ook een politieke meerderheid te krijgen.”

Niet alleen de Statenfracties, maar ook diverse gemeentefracties ondersteunen deze petitie. In Fryslân zijn op dit moment alleen de gemeenten Leeuwarden, Súdwest-Fryslân en Heerenveen regenbooggemeenten, met extra beleid voor voorlichting en tegen discriminatie op het gebied van geaardheid en identiteit. De initiatiefnemers zouden graag zien dat ook de andere gemeenten spoedig volgen.