Armoedebestrijding in legacy Culturele Hoofdstad

“Wij willen dat iederéén van de Culturele Hoofdstad en de “erfenis” (legacy) daarvan profiteert. En dat als we geld hiervoor uittrekken, bestrijding van armoede en ongelijkheid het uitgangspunt zijn. Dat moeten afrekenbare doelen zijn”, zegt GrienLinks fractievoorzitter Jan Atze Nicolai over het debat over Agenda 2028, waarin geld wordt gevraagd om de effecten van Culturele Hoofdstad 2018 voort te zetten. Hij diende daarom een amendement in waarin global goals, zoals armoedebestrijding, daarbij het uitgangspunt zouden zijn.

Positieve effecten
Leeuwarden-Fryslân is dit jaar Culturele Hoofdstad van Europa. Een eretitel die we als provincie wonnen dankzij een hoofdrol voor de mienskip en doelen op het gebied van onder meer armoede, participatie, onderwijs en werkgelegenheid. Doelen die hard nodig waren. Want in Leeuwarden-Fryslân bevinden zich wel vijf van de armste wijken in Nederland. Vanwege deze doelen in combinatie met een belangrijke boost voor de cultuur, de economie en het imago van Fryslân stemde ook GrienLinks ervoor om geld te investeren om Culturele Hoofdstad mogelijk te maken.

Maar het is de bedoeling dat het niet alleen bij dat ene jaar blijft en dat de positieve effecten van Culturele Hoofdstad blijvend zijn: de zogenaamde legacy. Dat lukt alleen als daar structureel in geïnvesteerd wordt. Daarom heeft het college van Gedeputeerde Staten een voorstel gedaan om een programma te maken tot 2028 (Agenda 2028), om daarbij vijf beleidslijnen aan te houden en om in 2019 twee miljoen euro te investeren plus één miljoen garantie voor risicovolle projecten. Over investeringen na 2019 wordt later besloten, omdat de effecten van LF2018 eerst gerapporteerd worden in het voorjaar van 2019.

Global goals als uitgangspunt
Voorzitter Jan Atze Nicolai in het debat in de Staten: “GrienLinks is blij dat er een serieus vervolg komt op LF2018. Uiteindelijk is de legacy belangrijker dan Culturele Hoofdstad zelf. Wat dat betreft zijn we blij met dit voorstel om financiële ondersteuning te garanderen en beleidslijnen vast te stellen waar we ons de komende tien jaar op kunnen richten. Echter, wij willen graag een uitgangspunt aan de beleidslijnen toevoegen: de global goals. Deze internationale doelen zijn onder meer armoedebestrijding en het verminderen van ongelijkheid, naast doelen rond water en duurzaamheid. Ze gaan over het welzijn van alle mensen. En dat is precies waar de politiek over gaat. De belangrijkste vraag is: wat doet de legacy van Culturele Hoofdstad met het welzijn van alle inwoners van Fryslân? Het is niet zo dat deze global goals helemaal niet genoemd worden door het college, maar wij willen ze in het besluit zelf opnemen. Armoedebestrijding en het verminderen van ongelijkheid moeten afrekenbare doelen zijn in de legacy. Wat hebben arme wijken als Heechterp in Leeuwarden en Harlingen plan zuid aan Culturele Hoofdstad gehad? Daar zijn tot nu twijfels over. Daarom moeten de global goals wat ons betreft als uitgangspunt worden opgenomen. Grijp deze kans en steun hiervoor ons amendement dat we samen met de PvdA indienen.”

Mienskip, vernieuwing en extra geld
Daarnaast diende GrienLinks een motie van de PvdA mee in om de kracht van de mienskip in Agenda 2028 te ondersteunen en om te zorgen voor vernieuwing en verbinding in de legacy. Ook stemde hij voor het voorstel van de PvdA om niet alleen voor 2019, maar ook vast voor 2020 twee miljoen uit te trekken voor Agenda 2028, zodat er voldoende zekerheid is voor de makers en mienskip dat ze de komende twee jaar door kunnen gaan met een aantal nieuwe projecten.

Uitslag stemming
Helaas haalde het voorstel voor de global goals het nét niet: PvdA, SP, 50PLUS, PvdD, D66, ChristenUnie en Statenlid Schukking stemden voor (20 stemmen), maar PVV, FFP, CDA, VVD en de FNP stemden tegen (21 stemmen). De voorstellen die Jan Atze met de PvdA mee indiende werden wél aangenomen.