Kandidatenlijst en verkiezingsprogramma GrienLinks 2019 -2023

Op 24 november 2018 is tijdens de provinciale ledenvergadering van GrienLinks het verkiezingsprogramma vastgesteld na stemming over een vijftal amendementen. Dit was Het conceptverkiezingsprogramma. Het gewijzigde verkiezingsprogramma wordt zo spoedig mogelijk geüpload.

Ook is de kieslijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart 2019 vastgesteld. Hieronder de definitieve kandidatenlijst voor GrienLinks voor de periode 2019-2023:

1. Matthijs Sikkes (St. Nicolaasga)
2. Charda Kuipers (Leeuwarden)
3. Elsa van der Hoek (Leeuwarden)
4. Jochem Knol (Beetsterzwaag)
5. Idske Koopmans (Heeg)
6. Paul van Gessel (Leeuwarden)
7. Johan Sieswerda (Bakkeveen)
8. Tjeerd Cuperus (Boksum)
9. Sipke van Belle (Fochteloo)
10. Marcia Dijkstra (Leeuwarden)
11. Wim Hokken (Sexbierum)
12. Rebecca Slijver (Dokkum)
13. Joop van der Heide (Harlingen)
14. Luciënne Ooijman (Leeuwarden)
15. Sofia van der Spoel (Leeuwarden)
16. Henk Bosma (Franeker)
17. Sasja Wolters (Heerenveen)
18. Antoinnette Berkhouwer (Harlingen)
19. Auke Wouda (Sneek)
20. Lisa Edema (Appelscha)
21. Monique Plantinga (Aldeboarn)
22. Marleen Zorgdrager-Swart (Terschelling)
23. Thewis Kooistra (Leeuwarden)
24. Dieneke Bulens (Leeuwarden)
25. Janou Sipma (Nijeberkoop)
26. Tiny Frankema (Haule)
27. Gerard Roos (Terschelling)
28. Jesse Jan Andriesse (Leeuwarden)
29. Irona Groeneveld (Burgum)
30. Anton Germeraad (Stiens)
31. Retze van der Honing (Heerenveen)