Herrie straaljagers vliegbasis beperken en verspreiden

De Statenfractie van GrienLinks stelt Schriftelijke vragen over de geluidsoverlast van de straaljagers van de vliegbasis in Leeuwarden. Jan Atze Nicolai (fractievoorzitter): “Herrie heeft grote impact op de leefbaarheid van een gebied. Maar ook, blijkt steeds duidelijker uit wetenschappelijk onderzoek, is geluidsoverlast nadelig voor de gezondheid van mensen. Van groot belang dus, om geluidsoverlast te beperken. We hopen daarom dat er met de vliegbasis nog betere afspraken te maken zijn over het beperken en spreiden van geluidsoverlast. Ook zijn we benieuwd wat er met de klachten gebeurt die ingediend worden.”

De GrienLinksers stelden ook vorig jaar vragen over de geluidsoverlast van de straaljagers van de vliegbasis in Leeuwarden. In het antwoord van Gedeputeerde Staten (GS) op die vragen van vorig jaar schreef GS dat er een ‘geluidmeetnet’ van geluidspalen in 2018 aangelegd zou worden. Zodat, als in 2019 de F-35’s (JSF) naar Leeuwarden komen, dan te meten is of er verschil in geluidsbelasting is. Tot nu toe worden rekenmodellen gebruikt. De fractie wil weten of dat geluidmeetnet er al is.

Op 12 november 2018 is er een vergadering van het COVM (Commissie Overleg en Voorlichting Milieu Luchthaven Leeuwarden), waar de provincie deel van uitmaakt. Het verzoek aan de gedeputeerde is om deze vraag en de vragen over de verwerking van klachten en de mogelijkheid van spreiding en beperking van het geluid ‘mee te nemen’ naar deze commissie en de resultaten te verwerken in het antwoord op onze vragen.

Antwoordbrief van GS