Nieuwsbrief GrienLinks Statenfractie Fryslân november 2018

Beste nieuwsbrieflezer,

Op 24 november 2018 bent u als lid van harte welkom op de ledenvergadering over de provinciale verkiezingen van maart 2019. Zie hiernaast voor de locatie en de tijd. De definitieve uitnodiging van het bestuur komt rond 10 november in uw mailbox.

De provincie neemt besluiten die grote impact hebben op je leefomgeving, zoals over water, natuur, milieu, wegen, fietspaden, bebouwing, wind- en zonne-energie, landbouw, maar ook over taal, cultuur, leefbaarheid, ondersteuning van vrijwilligers in dorpen, zorg, antidiscriminatie en sociale samenhang in de provincie.

In deze nieuwsbrief leest u over de acties van de GrienLinks Statenfractie over een paar van die onderwerpen in de afgelopen weken.
We kunnen als GroenLinks het verschil maken. Er is op dit moment geen linkse en groene meerderheid in de Staten. Die is wél hard nodig! Doet u mee? Kom naar de ledenvergadering om te kijken hoe dat kan.
#tijdvoorverandering

Lokaal, provinciaal, landeljk, alles kan.

Teken onze petitie om van Fryslân de laatste regenboogprovincie te maken!

Op 11 oktober, op ‘Coming Out Day’, wordt door álle provincies de regenboogvlag gevoerd, behalve door de provincie Fryslân. Ook zijn in de vorige periode de provinciale subsidies voor het COC en Tumba stopgezet. Als gevolg daarvan kunnen er minder (seksuele) diversiteitslessen op scholen worden gegeven. En dat in een tijd waarin discriminatie en uitsluiting weer toenemen. GrienLinks vindt dit onacceptabel en heeft daarom het initiatief genomen om samen met de statenfracties van de PvdA, D66, Partij voor de Dieren en SP een petitie te starten. Met het ondertekenen van de petitie steun je de oproep om van Fryslân óók een regenboogprovincie te maken.

Lees hier meer of ga gelijk naar de petitie door op de foto hieronder te klikken 🙂

Motie GrienLinks uitstoot zoutzuur REC beperken unaniem aangenomen

In de Statenvergadering van 31 oktober 2018 diende Jan Atze Nicolai, fractievoorzitter GrienLinks, (met de SP en PvdA) een motie in met het verzoek aan het college om streng te handhaven bij de afvalverbrander (de REC) in Harlingen. De motie werd door alle andere partijen (!) ondersteund. Daarmee is de boodschap aan de afvalverbrander heel duidelijk. De afvalverbrander moet per 1 januari 2019 de uitstoot van stoffen meten met de strengere meetmethode die andere afvalverbranders ook gebruiken.

Lees hier meer

Armoedebestrijding als uitgangspunt voor het vervolg op Culturele Hoofdstad

Half oktober presenteerde het Sociaal Fries Planbureau cijfers waaruit blijkt dat de armoede in Fryslân toeneemt. GrienLinks vindt het dan ook belangrijk dat als de provincie geld steekt in de legacy van Culturele Hoofdstad Leeuwarden-Fryslân er nadrukkelijk aandacht besteed wordt aan bestrijding van armoede en ongelijkheid. Fractievoorzitter Jan Atze Nicolai diende daarom in de Statenvergadering van 18 oktober een voorstel in om ‘Global Goals’, zoals armoedebestrijding, als uitgangspunt te nemen in het beleid voor de legacy. Helaas kreeg dit voorstel net één stem te weinig.

Lees hier meer

Vragen over herrie van straaljagers

Jan Atze Nicolai (fractievoorzitter): “Herrie heeft grote impact op de leefbaarheid van een gebied. Maar ook, blijkt steeds duidelijker uit wetenschappelijk onderzoek, is geluidsoverlast nadelig voor de gezondheid van mensen. Van groot belang dus, om geluidsoverlast te beperken. We hopen daarom dat er met de vliegbasis nog betere afspraken te maken zijn over het beperken en spreiden van geluidsoverlast. Ook zijn we benieuwd wat er met de klachten gebeurt die ingediend worden.” De fractie heeft schriftelijke vragen ingediend.

Lees hier meer

GrienLinks Statenfractie 058-2925805 058-2925805 www.grienlinks.nl