Dioxinemeting bij de REC opnieuw onder de aandacht

Op woensdag 14 november 2018 namen de Staten – na alweer een storing in de REC op 12 november 2018 – een motie aan van GrienLinks (samen met SP, PvdA, PvdD, PVV en Schukking), waarin ze de aandeelhouders (de gemeenten) om een uitspraak vragen over de wenselijkheid van voortzetten van de dioxinemeting bij de REC. Ook roepen de Staten de aandeelhouders/gemeenteraden op om zich achter de brief van Gedeputeerde Staten aan aandeelhouders te scharen. De Staten zijn bereid, zo staat in de motie, indien noodzakelijk, de aandeelhouders te faciliteren in het proces.

In het debat bleek dat een continudioxinemeting in de pijp van de REC wel gewenst is, maar niet door de provincie betaald gaat worden. GrienLinks fractievoorzitter Jan Atze Nicolai probeerde eerst – met een amendement – daar de meerderheid voor te krijgen. Dat lukte niet. Wel lukte het om via de motie daar met de aandeelhouders over in gesprek te gaan. “Als de afvalverbrander dan onder deze omstandigheden toch weer open gaat, dan moet er volgens ons op zijn minst een dioxinemeter in de pijp hangen. De mensen in Harlingen en omstreken hebben recht om te weten wat er – vooral tijdens storingen – uit de pijp komt”, zegt de GrienLinkser.

GroenLinksers in diverse gemeenteraden in Fryslân hebben hun college gevraagd tijdens de aandeelhoudersvergadering van Omrin in december de – zeer kritische – brief van het college van Gedeputeerde Staten te steunen.

De afvalverbrander (de REC) in Harlingen blijft de gemoederen bezig houden. Storing op storing wordt gemeld bij de afvalverbrander. De inwoners van Harlingen, Midlum en Wijnaldum zijn het meer dan zat. Ook in de gemeenteraad van Harlingen zijn al diverse moties aangenomen over o.a. onderzoek naar het sluiten van de REC. Zelfs Gedeputeerde Staten stuurde op 23 oktober 2018 een brief aan aandeelhouders met een forse waarschuwing erin. De aandeelhouders worden gevraagd de directie van Omrin te verzoeken in het vervolg de plicht tot goede communicatie en het op tijd melden van storingen serieus te nemen. Daarnaast meldt GS dat de installatie nog steeds niet op orde is. Zelfs niet na een tweejarig verbetertraject. Ook op dit punt dringen Gedeputeerde Staten bij de aandeelhouders aan op verbetering van de installatie.

De Provinciale Staten namen op 31 oktober 2018 – ook op voorstel van GrienLinks – unaniem een motie aan met een oproep voor het college om bij de REC streng te handhaven op de normen voor o.a. zoutzuur.