Het is nu tijd voor verandering

“De klimaatverandering begint in onze achtertuin. We staan voor grote veranderingen, lokaal, regionaal en (inter)nationaal. Veel mensen lijken de immense impact van de klimaatverandering niet te beseffen. Om de gevolgen tegen te gaan moeten we wat doen. Het is tijd voor verandering”, zei Jan Atze Nicolai, fractievoorzitter van GrienLinks bij de behandeling van de begroting voor 2019 op woensdag 14 november 2018, “Want er is geen reserve-exemplaar van onze planeet aanwezig.”

De GrienLinkser diende drie amendementen in “om een begin van het verschil te maken”:

Een amendement voor 200.000 euro om het actieplan voor een insectennetwerk zo snel mogelijk uit te kunnen voeren. Deze werd breed gesteund en aangenomen. Alleen de PVV en mevrouw Eizema (FFP) waren tegen. Hier kun je meer lezen over het debat en het insectennetwerk.

En een amendement om het transitiefonds voor de landbouw met 5 miljoen euro te verhogen, om de omslag naar een grondgebonden, natuurinclusieve landbouw te steunen. Jan Atze Nicolai: “Een andere landbouw is de sleutel voor het oplossen van een flink aantal problemen op het gebied van natuur, milieu, waterkwaliteit en biodiversiteit. De beleidsbrief duurzame landbouw heeft dit ook als doel in 2025. In het landbouwtransitiefonds zit echter 3 miljoen euro, terwijl er vanuit ‘het veld’ al voor 8 miljoen euro aan plannen en aanvragen ligt. Deze transitie is van groot belang, dus willen we zorgen dat goede plannen mogelijk gemaakt worden.” Dit amendement kreeg helaas geen meerderheid. GrienLinks, PvdA, PvdD, D66, Schukking en 50PLUS waren voor, maar SP, CDA, VVD, FNP, PVV, FFP en ChristenUnie stemden tegen. Meer lezen over ons standpunt over landbouw? Kijk HIER.

Ook diende de GrienLinks Statenfractie een amendement in voor een budget voor een doorlopende meting op de uitstoot van de schadelijke stof dioxine bij de afvalverbrander REC in Harlingen. Dat wilden de Staten niet. Het amendement werd vervolgens omgezet naar een motie. Daarin werd aan de aandeelhouders gevraagd om te reageren op een kritische brief van Gedeputeerde Staten en de wens om voortaan de dioxine-uitstoot te meten. Deze werd wel aangenomen dankzij GrienLinks, SP, PvdA, PvdD, FNP, D66, PVV, FFP, ChristenUnie en Schukking. 50PLUS, CDA, VVD stemden tegen. Lees hier meer over deze motie en de brief van het college.

Tot slot wilde Jan Atze Nicolai de energietransitie stimuleren door een amendement “asbest eraf, zonnepanelen erop” van de ChristenUnie mee in te dienen. Daarin wordt de subsidie verlengd voor mensen die asbest van hun dak willen halen en zonnepanelen erop willen leggen. Wat GrienLinks betreft zijn dat twee vliegen in één klap! Dat vonden de Staten ook: op de PVV na stemden alle partijen vóór.

Lees HIER de hele bijdrage van Jan Atze Nicolai.

De begroting die werd besproken op woensdag 14 november 2018 is de laatste voor deze bestuursperiode van het college van CDA, VVD, SP en FNP. Daarom stemde Jan Atze Nicolai in met deze begroting. Op woensdag 20 maart 2019 zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Een groene meerderheid in de Staten zou meer dan welkom zijn. Het is tijd voor verandering!