Voorstel geld voor insectennetwerk aangenomen

Een mooi succes voor de insecten tijdens de Statenvergadering van 14 november 2018: het voorstel van GrienLinks fractievoorzitter Jan Atze Nicolai om geld uit te trekken voor een actieplan om insecten te redden, werd door bijna alle partijen gesteund! Maar liefst 75% van de insecten is de afgelopen 30 jaar verdwenen, terwijl ze heel belangrijk zijn in de natuur. Daarom hebben we eerder om een actieplan gevraagd voor een insectennetwerk. Maar volgens de gedeputeerde is er te weinig tijd om dat uit te voeren. Daarom sprong GrienLinks in de bres met een amendement om in de begroting van 2019 geld vrij te maken.

Insectennetwerk
Muggen die ons wakker houden in onze slaapkamer missen we niet snel. Maar insecten buiten wel! Maar liefst 75% van de insecten is de afgelopen 30 jaar verdwenen, terwijl ze heel belangrijk zijn in de natuur. Daarom hebben we vorig jaar bij de begroting via een motie om een actieplan gevraagd (lees hier meer). We willen dat er in Fryslân een insectennetwerk wordt gemaakt, waarbij meer gebieden goed voor insecten gemaakt worden (door bijvoorbeeld meer bloemen in plaats van alleen maar gras) en alle goede gebieden voor insecten met elkaar worden verbonden. Ook willen we dat een groep deskundigen met elkaar onderzoekt wat voor maatregelen we nog meer moeten nemen in de toekomst. Bijna alle partijen waren enthousiast en stemden voor.

Spoedig uitvoeren
Toch is het actieplan nog altijd niet gemaakt. Dat komt volgens gedeputeerde Johannes Kramer omdat er te weinig mensen zijn om dat uit te voeren. Dat mag niet het struikelblok zijn, vindt GrienLinks. Daarom heeft GrienLinks fractievoorzitter Jan Atze Nicolai woensdag 14 november tijdens de Statenvergadering via een amendement gevraagd om in de begroting van 2019 geld vrij te maken. Diverse natuur- en milieuorganisaties hebben met elkaar al een actieplan opgesteld. Het is de bedoeling dat met het geld deze plannen zo snel mogelijk uitgevoerd kunnen worden en dat in maart 2019 aan de Staten uitgelegd wordt wat er gedaan is.

Korte én lange termijn
Jan Atze Nicolai maakte wel duidelijk dat hij verwacht dat de motie van vorig jaar nog steeds helemaal wordt uitgevoerd: “Dit amendement is het budget om stappen te kunnen nemen op de korte termijn voor het creëren van een insectennetwerk. Maar we verwachten niet alleen een actieplan met resultaten voor de korte termijn, maar ook plannen voor de lange termijn.”

Uitslag stemming
Gelukkig is het voorstel om geld vrij te maken en het actieplan zo snel mogelijk uit te voeren door bijna alle partijen aangenomen!
Het amendement werd mee ingediend door FNP, PvdA, SP, PvdD, lid Schukking, ChristenUnie, D66 en 50PLUS. Het CDA en de VVD stemden ook voor. Alleen FFP en PVV stemden tegen.