Nieuwsbrief GrienLinks Statenfractie Fryslân november 2018 (2)

Beste nieuwsbrieflezer,

Het zijn spannende tijden, zo in aanloop naar de provinciale verkiezingen op 20 maart 2019. Achter de schermen wordt er door enthousiaste vrijwilligers hard gewerkt. Zo ligt er al een campagneplan en zijn de concept kandidatenlijst en het concept verkiezingsprogramma bekend gemaakt. Deze worden na stemming vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering op 24 november 2018. Wees van harte welkom! (Zie hiernaast voor de locatie en de tijd.)

Verder stond in november de begroting van 2019 voor Fryslân op de agenda. Fractievoorzitter Jan Atze Nicolai heeft in de Staten duidelijk gemaakt dat het nú tijd is voor verandering: “Want er is geen reserve-exemplaar van onze planeet.” In deze nieuwsbrief kun je lezen welke wijzigingen hij op de begroting voorstelde. Twee van de drie werden aangenomen.

Dat het tijd is voor verandering wordt steeds duidelijker. Het klimaat verandert sneller dan we willen. In de Provinciale Staten worden beslissingen genomen over de omslag naar schone energie, natuur, landbouw, water, openbaar vervoer, fietspaden en wegen, en nog veel meer. Ook herstel van de biodiversiteit is van groot belang. Kortom: voor het klimaat en de biodiversiteit is het belangrijk dat we in de provincie een groene meerderheid krijgen, zodat we veranderingen kunnen doorvoeren.

Wil je ook een groenere en socialere provincie en verandering in de Eerste Kamer? Doe mee met onze campagne en meld je aan.

Bel of mail ons gerust. Lokaal, provinciaal, landeljk, alles kan.

Herinnering ledenvergadering 24 november

Thema: Verkiezingsprogramma en kandidatenlijst voor de provinciale verkiezingen op 20 maart 2019

zaterdag 24 november 2018
van 13.00 -17.00 uur
De Fabriek
James Wattstraat 4
Leeuwarden

Begroting 2019: “Het is nú tijd voor verandering!”

“Veel mensen lijken de immense impact van de klimaatverandering niet te beseffen. Om de gevolgen tegen te gaan, moeten we wat doen. Het is tijd voor verandering”, betoogde GrienLinks fractievoorzitter Jan Atze Nicolai tijdens de Provinciale Statenvergadering op woensdag 14 november 2018 over de begroting van 2019. Hij diende drie voorstellen in: “Om een begin van het verschil te maken.” Twee ervan werden aangenomen.

Lees hier meer

Succes voor plan om insecten te redden

Goed nieuws voor insecten: een voorstel van GrienLinks fractievoorzitter Jan Atze Nicolai om geld uit te trekken voor een actieplan om insecten te redden, werd door bijna alle partijen gesteund! Maar liefst 75% van de insecten is de afgelopen 30 jaar verdwenen, terwijl ze heel belangrijk zijn in de natuur. Tijdens de vorige begroting is een motie van GrienLinks aangenomen om een insectennetwerk te creëren. Helaas heeft het college dat wegens te weinig mankracht nog steeds niet uitgevoerd. GrienLinks heeft opgeroepen het plan met dit geld alsnog zo snel mogelijk uit te voeren.

Lees hier meer

Duidelijkheid over dioxine-uitstoot REC?

Dit kan zo niet langer, vindt GrienLinks. Op 12 november was er alwéér een storing in de afvalverbrander REC in Harlingen. Ook bij deze storing werden er stoffen uitgestoten in de lucht en is onzeker of daar ook de schadelijke stof dioxine bij zit. Dit wordt namelijk niet meer gemeten, waardoor de bevolking ongerust is. Tijdens de Statenvergadering van 14 november 2018 diende fractievoorzitter Jan Atze Nicolai daarom een motie in om bij aandeelhouders aandacht te vragen voor de wens om de dioxine-uitstoot weer te meten: “De bevolking verdient duidelijkheid!”

Lees hier meer

Oproep herstel fouten Polderhoofdkanaal

Statenleden Jan Atze Nicolai (GrienLinks) en Rinie van der Zanden (Partij voor de Dieren) zijn verontwaardigd dat de provincie in beroep wil gaan tegen het vonnis van de rechtbank rond het Polderhoofdkanaal. De rechtbank heeft onlangs hard geoordeeld dat de provincie had moeten ingrijpen om de natuurcompensatie bij het kanaal goed te laten verlopen. Van der Zanden en Nicolai hebben daarover schriftelijke vragen gesteld. Ze vinden dat er haast moet worden gemaakt met de natuurcompensatie.

Lees hier meer

GrienLinks Statenfractie 058-2925805 058-2925805 www.grienlinks.nl